Skip to main content

W żłobie leży - pieśń, tekst, wykonanie

Kolęda W żłobie leży powstała w XVII wieku. Autorem kolędy W żłobie leży, podobnie jak kolędy Gdy się Chrystus rodzi, jest ksiądz Piotr Skarga. Melodia kolędy W żłobie leży, nawiązuje do poloneza koronacyjnego króla Władysława IV. Tradycyjna polska melodia, oraz sława jej autora, w ówczesnych czasach przysporzyły kolędzie W żłobie leży ogromną popularność. Również obecnie kolęda W żłobie leży, zaliczana jest do najpopularniejszych polskich kolęd. Pomimo dużej liczebności kolęd, tylko nieliczne a wśród nich kolęda W żłobie leży, na stałe zapisały się w polskiej tradycji bożonarodzeniowej.

W żłobie leży - tekst

1. W żłobie leży, któż pobieży
Kolędować Małemu?
Jezusowi, Chrystusowi,
Dziś nam narodzonemu?

Pastuszkowie przybywajcie,
Jemu wdzięcznie przygrywajcie,
Jako Panu naszemu. x2

2. My zaś sami z piosneczkami
Za wami się śpieszmy,
I tak tego, maleńkiego,
Niech wszyscy zobaczmy:

Jak ubogo narodzony,
Płacze w stajni położony,
Więc go dziś ucieszmy. x2

3. Naprzód tedy, niechaj wszędy
Zabrzmi świat w wesołości,
Że posłany nam jest dany
Emmanuel w niskości!

Jego tedy przywitajmy,
Z aniołami zaśpiewajmy
Chwała na wysokości! x2

4. Witaj, Panie, cóż się stanie,
Że rozkosze niebieskie
Opuściłeś a zstąpiłeś
Na te niskości ziemskie ?

Miłość moja to sprawiła,
By człowieka wywyższyła
Pod nieba emipryjskie. x2

5. Przecz w żłóbeczku, nie w łóżeczku,
Na sianku położony.
Precz z bydlęty, nie z panięty,
W stajni jesteś złożony.

By człęk sianu przyrónany,
Grzesznik bydlęciem nazwany
Przeze Mnie był zbawiony. x2

6. Twoje państwo i poddaństwo
Jest świat cały, o Boże
Tyś polny kwiat, czemuż Cię świat
Przyjąć nie chce, choć może?

"Bo świat doczesne wolności
Zwykł kochać, Mnie zaś w złości
Ściele krzyżowe łoże". x2

7. W Ramie głosy pod niebiosy
Wzbijają się Racheli
Gdy swe syny bez przyczyny
W krawej widzi kąpieli

"Większe Mnie dla nich kąpanie
W krwawym czeka oceanie
Skąd niebo będą mieli" x2

8. Trzej Królowie, monarchowie
Wschodni kraj opuszczają
Serc ofiary z trzema dary
Tobie Panu oddają

"Darami się kontentuje,
Bardziej serca ich szacuję
Za co niebo niech mają" x2

PODOBNE KOLĘDY