Skip to main content

Anielski chór – pieśń, tekst, wykonanie

Anielski chór jest pastorałką wywodzącą się z tradycji Tyrolu. Nie wiadomo kto był autorem słów oraz muzyki. W tradycji polskiej pojawiła się w Kantyczkach wydanych przez Karola Miarkę w 1904 roku. Karol Miarka umieścił pastorałkę Anielski chór w tzw. „Szopce dla małych dziatek”. W przedstawieniu tym występują, oprócz zwierząt, dzieciątka Jezus, Maryi i Józefa, pasterze w tyrolskich strojach, ułan, chłopka w stroju krakowskim. Pastorałkę wykonuje chór złożony z aniołów.

Pastorałka Anielski chór różni się od utworów zebranych w zbiorze Mioduszewskiego. Ma charakter bardziej poetycki, a wykonywana w wielkich bazylikach brzmi wyjątkowo majestatycznie.

Anielski chór - tekst

1. Anielski chór pasterzom ogłasza zbawienie,
Zwiastując im Boskiego słowa wypełnienie,
Że w szopie z czystej Panny nasz Zbawiciel się narodził,
By nas dziedziców nieba z więzów oswobodził.x2

2. W niedoli i ubóstwie Pan nieba przychodzi,
On tem cierpieniem nędzy wszystko nam osłodzi.
Jak leżąc płacze w żłóbku, tak i na krzyżu skona,
Wielkim cudem miłości odkupu dokona.x2

3. Nućcie więc wdzięczne pienia Dzieciątku pasterze,
Nieście Mu wasze dary w uprzejmej ofierze;
Z uśmiechem przyjmie miłym. On z nocnych nas ciemności
Wywiedzie na dzień jasny w niebieskie światłości.x2

4. Da żywot łaski wiernym, da błogosławieństwo,
Zniesie wysługą męki grzechowe przekleństwo,
Na to się teraz zniżył do tak błahego żłobu,
By nas od śmierci zbawił i podwyższył z grobu.x2

PODOBNE KOLĘDY