Skip to main content

August III Sas

August III Sas

August III Sas urodził się 7 października 1696 roku w Dreźnie. Na polskim tronie zasiadł nie do końca w zgodzie z prawem. Gdy w 1733 roku zmarł August II, szlachta polska wybrała na nowego króla Stanisława Leszczyńskiego.

Rosnąca w siłę Rosja wysłała wówczas do Polski swoje wojska i dzięki ich wsparciu część szlachty ogłosiła nowym władcą Augusta. W obronie Leszczyńskiego zawiązała się konfederacja dzikowska, która jednak nie była w stanie pokonać rosyjskich oddziałów. Leszczyński musiał uciec z Polski, a na tronie zasiadł August III Sas.

Okoliczności przejęcia władzy w Rzeczypospolitej nie przysporzyły mu popularności, więc odnoszono się wobec niego z ostentacyjną nieufnością. Niezadowolony z takiego obrotu sprawy August w podobny sposób zaczął traktować swoich poddanych.

August III Sas na polskim tronie

Polskiego króla sprawy państwa interesowały coraz mniej i w zasadzie rządy w jego imieniu sprawowało kilku zaufanych ministrów, między innymi Henryk Brühl i Jerzy Mniszch. W czasach Augusta III władza królewska nie miała już zbyt wielkiego znaczenia w Polsce, zawodziły także inne centralne ośrodki władzy i administracji. Za Augusta udało się zwołać tylko jedno udane posiedzenie sejmu, pozostałe sejmy kończyły się zerwaniem albo brakiem jakichkolwiek uchwał. Jednak czasy Augusta III Sasa miały też swoje dobre strony. To właśnie wtedy ziemie polskie zaczęły się gospodarczo odradzać, a szkolnictwo jezuickie i pijarskie stało na tak wysokim poziomie, że mogło się równać z najlepszymi ośrodkami nauczania w Europie Zachodniej. August w dużym stopniu przyczynił się także do rozwoju polskiego Oświecenia, zainicjował także w 1748 roku budowę pierwszego w Polsce budynku teatralnego oraz przebudowę Zamku Królewskiego w Warszawie. Bez wątpienia działalność Augusta III przyczyniła się do tego, że za czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego polska kultura mogła osiągnąć tak wysoki poziom. Ale mimo dużego wkładu w kulturę Polski August III nie został zapamiętany zbyt dobrze, ponieważ na arenie politycznej nie dokonał niczego wielkiego. Po śmierci Augusta III (5 października 1763 roku) w Polsce rozpoczęło się ostatnie w historii kraju bezkrólewie.