Skip to main content

Wojenko, wojenko - pieśń, tekst, wykonanie

Pieśń wojskowa Wojenko, wojenko najprawdopodobniej powstała w 1914 roku. Autorstwo tekstu tej pieśni wojskowej przypisuje się różnym autorom: Feliksowi Gwiżdż, Henrykowi Zbierzchowskiemu i Józefowi Obrochta-Maćkulin. Trudno więc wskazać czy autorem  jest jedna z wymienionych osób czy autor jest anonimowy. Pieśń wojskowa Wojenko, wojenko często była publikowana w różnych śpiewnikach, szczególnie żołnierskich.  Przez wszystkie lata zmieniał się tekst pieśni Wojenko, wojenko oraz dochodziły do tej piosenki nowe zwrotki. Pieśń ta znalazła szczególne miejsce w sercach żołnierzy polskich.

Wojenko, wojenko - tekst

1. Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani, 
Że za tobą idą, że za tobą idą 
Chłopcy malowani?

2. Chłopcy malowani, sami wybierani, 
Wojenko, wojenko, wojenko, wojenko,
Cóżeś ty za pani?

3. Na wojence ładnie, kto Boga uprosi, 
Żołnierze strzelają, żołnierze strzelają, 
Pan Bóg kule nosi.

4. Maszeruje wiara, pot się krwawy leje, 
Raz dwa stąpaj bracie, raz dwa stąpaj bracie, 
Bo tak Polska grzeje.

5. Wojenko, wojenko, co za moc jest w tobie? 
Kogo ty pokochasz, kogo ty pokochasz 
W zimnym leży grobie.

6. Ten już w grobie leży z dala od rodziny, 
A za nim pozostał, a za nim pozostał 
Cichy płacz dziewczyny.

PODOBNE PIEŚNI WOJSKOWE