Skip to main content

My Pierwsza Brygada - pieśń, tekst, wykonanie

Pieśń wojskowa My Pierwsza Brygada, powstała pod koniec I Wojny Światowej. Była to ulubiona pieśń Marszałka Józefa Piłsudskiego, często intonował ją podczas spotkań z żołnierzami Legionów Polskich. Po I Wojnie Światowej, powstał spór pomiędzy dwoma autorami tekstu - Tadeuszem Biernackim i Andrzejem Hałacińskim. Ostatecznie sprawa została rozwiązana polubownie i to Andrzej Hałaciński uważany jest za autora trzech pierwszych zwrotek pieśni My Pierwsza Brygada. Natomiast Tadeusz Biernacki  został uznany autorem sześciu kolejnych zwrotek. Pieśń My Pierwsza Brygada śpiewana jest do melodii kieleckiego marsza nr 10.

My Pierwsza Brygada - tekst

1. Legiony to żołnierska nuta, 
Legiony to straceńców los! 
Legiony to żołnierska buta, 
Legiony to ofiarny stos. 

My pierwsza brygada, strzelecka gromada 
Na stos rzuciliśmy nasz życia los, 
Na stos, na stos! x2

2. O ileż mąk, ileż cierpienia, 
O ileż krwi, wylanych łez, 
Pomimo to nie ma zwątpienia, 
Dodawał sił wędrówki kres.

My pierwsza brygada, strzelecka gromada 
Na stos rzuciliśmy nasz życia los, 
Na stos, na stos! x2

3. Mówili, żeśmy stumanieni
Nie wierząc w to, że chcieć to móc!
Lecz trwaliśmy osamotnieni
A z nami był nasz drogi wódz!

My pierwsza brygada, strzelecka gromada
Na stos rzuciliśmy nasz życia los,
Na stos, na stos! x2

4. Nie chcemy już od was uznania
Ni waszych mów ni waszych łez
Skończyły się dni kołatania
Do waszych dusz, do waszych kies.

My pierwsza brygada, strzelecka gromada
Na stos rzuciliśmy nasz życia los,
Na stos, na stos! x2

5. Umieliśmy w ogień zapału 
Młodzieńczych wiar rozniecić skry 
Nieść życie swe dla ideału 
I swoją krew i marzeń sny.

My pierwsza brygada, strzelecka gromada 
Na stos rzuciliśmy nasz życia los, 
Na stos, na stos! x2

6. Potrafim dziś dla potomności 
Ostatki swych poświęcić dni. 
Wśród fałszów siać zew namiętności. 
Miazgą swych ciał, żarem swej krwi.

My pierwsza brygada, strzelecka gromada 
Na stos rzuciliśmy nasz życia los, 
Na stos, na stos! x2

PODOBNE PIEŚNI WOJSKOWE