Skip to main content

To już pora na Wigilię - pieśń, tekst, wykonanie

Kolęda To już pora na wigilię, jest kolędą współczesną. Kolęda To już pora na wigilię została napisana w 1999 roku przez Wandę Chotomską. Autorem melodii do kolędy To już pora na wigilię jest Zbigniew Preisner. Kolęda To już pora na wigilię po raz pierwszy pojawiła się na płycie Zbigniewa Preisnera pod tytułem "Moje kolędy na koniec wieku", wydanej w 1999 roku. Kolęda To już pora na wigilię dosyć szybko zyskała popularność, przez co coraz częściej pojawiała się na koncertach, konkursach i jasełkach Bożonarodzeniowych.

To już pora na Wigilię - tekst

1. To już pora na wigilię to już czas
a tu jeszcze kogoś nie ma pośród nas,
a tu jeszcze ktoś ma przyjść
bo przy stole wolne miejsce czeka dziś.

2. Gwiazdo Betlejemska prowadź go przez świat,
żeby razem z nami przy tym stole siadł,
prowadź go tu do nas z tych dalekich dróg,
aby razem z nami kolędować mógł.

3. Daj mu światło, bo tak łatwo zmylić ślad,
daj nadzieję, kiedy w oczy wieje wiatr,
strudzonemu, zmęczonemu pomóż iść,
bo samotny nikt nie może

 

To już pora na Wigilię - tekst gwara podhalańska

1. Tô juz pôra na Wilijom, tô juz cas,
a tu jesce ftôsi chybio pôśrōd nos.
A tu jesce ftôsi ku nom môze przỳjść,
bô przỳ stôlē wôlne miejsce ceko dziś.

2. Gwiozdo Betlejymsko prowodź gô bez świat,
côby razym s nami przỳ tym stôlē siod.
Przỳwiydź gô tu dô nos s tyk dalekik drōg,
côby razym s nami kôlyndōwać mōg.

3. Dej mu światłō, bô tak łatwō zmylić ślad,
dej nadziejē, kie mu w ôcỳ dujē wiatr.
Strudzonymu, zmynconymu pômōz iś,
bô samiućki nik ni môze ôstać dziś

PODOBNE KOLĘDY