Skip to main content

O Józefie! - pieśń, tekst, wykonanie

Kolęda O Józefie! znana jest od XVIII wieku. Autor tekstu oraz muzyki jest nieznany. Pieśń O Józefie! jest pieśnią w formie dialogu i stanowi swoistą inscenizację bożonarodzeniową. Przedstawia po kolei sceny po narodzeniu Zbawiciela, o które pytany jest święty Józef. Wykonawcy, dzięki wspomnianym charakterze utworu, mogą pozwolić sobie na wzbogacenie kolędy o inne sceny, lub skrócenie jej.

 

Obraz: Tycjan - Święta Rodzina z pasterzem

O Józefie! - tekst

1. O Józefie!

— Czego chcecie?
Powiedzże nam, gdzie się Chrystus narodził?
Powiedzże, Powiedzże!
— W Betlejem, w Betlejem!


Ref.: Chwała Tobie Jezu Chryste,
Za Twe narodzenie czyste
W Betlejem, w Betlejem!

2. O Józefie!

— Czego chcecie?
Powiedzże nam, kto Jezusa powijał?
Powiedzże, Powiedzże!
— Maryja, Maryja.
Chwała Tobie…

3. O Józefie!

— Czego chcecie?
Powiedzże nam, kto Jezusa kołysał?
Powiedzże, Powiedzże!
— Ja Józef, ja Józef.
Chwała Tobie…

 4. O Józefie!

— Czego chcecie?
Powiedzże nam, kto Jezusowi śpiewał?
Powiedzże, Powiedzże!
— Anieli, Anieli.
Chwała Tobie…

 5. O Józefie!

— Czego chcecie?
Powiedzże nam, kto Jezusa zagrzewał?
Powiedzże, Powiedzże!
— Wół, osioł, wół, osioł.
Chwała Tobie…

6.  O Józefie!

— Czego chcecie?
Powiedzże nam, kto Mu pokłon oddawał?
Powiedzże, Powiedzże!
— Pasterze, Pasterze.
Chwała Tobie…

 7. O Józefie!

— Czego chcecie?
Powiedzże nam, kto Jezusa odwiedził?
Powiedzże, Powiedzże!
— Królowie, Królowie.
Chwała Tobie…

 8. O Józefie!

— Czego chcecie?
Powiedzże nam, kto Jezusa zabić chciał?
Powiedzże, Powiedzże!
— Król Herod, Król Herod.
Chwała Tobie…

 

O Józefie!
— Czego chcecie?
Powiedzże nam, czemu Jezus ubogi?
Powiedzże, Powiedzże!
— Bo drogi, bo drogi.
Chwała Tobie...

 

PODOBNE KOLĘDY