Skip to main content

Ach! Zła Ewa... - pieśń, tekst, wykonanie

Kolęda Ach! Zła Ewa… nawiązuje do wydarzeń opisanych w Księdze Rodzaju oraz ich konsekwencji w Nowym Testamencie – przyjścia na świat Zbawiciela. Kolęda została zapisana po raz pierwszy w najpopularniejszym dziele księdza Mioduszewskiego. Utwór Ach! Zła Ewa… pojawia się w wielu późniejszych zbiorach kolęd i pieśni liturgicznych, co świadczy o popularności kolędy w tradycji polskiej. Autor teksu i melodii nie jest znany.

obraz: DUCCIO di Buoninsegna - Narodzenie

Ach! Zła Ewa… - tekst

1. Ach! zła Ewa narobiła,
kłopotu nas nabawiła:
Z wężem sama rozmawiała,
I jabłuszka kosztowała, 
Narobiła.

2. Adam z Raju wypędzony,
Zostawił płód zarażony:
Ale go z kłopotu tego,
Matka Syna przedwiecznego, 
Wybawiła.

3. Robak chytry zwiódł mężatkę,
Za tę winę sam wpadł w klatkę:
Bo mu głowę podeptała,
która od wieków przyjść miała, 
Białogłowa.

4. Czego dawno pożądali
Cni Ojcowie, oglądali:
I już dziś są wypełnione;
Od proroków objawione, 
Święte słowa.

5. Dziś we żłobie odpoczywa,
Z nieba zszedłszy prawda żywa:
Które nie będzie zawarte,
Owszem na wieki otwarte; 
Że Zbawiciel.

6. Od Aniołów ogłoszony,
Z Panny w stajni narodzony:
Skąd wesele nam przynosi,
Miły pokój ludziom głosi, 
Odkupiciel.

PODOBNE KOLĘDY