Skip to main content

Hej w dzień Narodzenia - pieśń, tekst, wykonanie

Kolęda Hej w dzień Narodzenia pochodzi z początku XVIII wieku. Przez całe stulecie kolęda Hej w dzień Narodzenia pojawia się w kilkunastu różnych śpiewnikach. Dopiero w śpiewniku "Pastorałki i Kolędy" wydanym w 1843 przez ks. Mioduszewskiego, pojawia się zapis muzyczny kolędy Hej w dzień Narodzenia. Autor tekstu i kompozytor melodii do kolędy Hej w dzień Narodzenia pozostają nieznani. Kolęda Hej w dzień Narodzenia posiada kilka różnych wersji, niemniej podczas koncertów i jasełek śpiewana jest najstarsza wersja kolędy Hej w dzień Narodzenia.

Hej w dzień Narodzenia - tekst

1. Hej, w dzień narodzenia Syna Jedynego
Ojca Przedwiecznego, Boga prawdziwego,
wesoło śpiewajmy,
chwałę Bogu dajmy.
Hej, kolęda, kolęda.

2. Panna porodziła niebieskie Dzieciątko,
w żłobie położyła małe pacholątko;
pasterze śpiewają,
na multankach grają.
Hej, kolęda, kolęda.

3. Skoro pastuszkowie o tym usłyszeli,
zaraz do Betlejem czym prędzej bieżeli,
witając Dzieciątko,
małe pacholątko.
Hej, kolęda, kolęda.

4. Jeden z gardła krzyczy, że oglądał Pana,
drugi wyskakuje, wziąwszy wiązkę siana,
do szopy przychodzą,
ku Dzieciątku godzą.
Hej, kolęda, kolęda.

5. A Klimas porwawszy barana jednego
i Staszek czym prędzej schwytawszy drugiego,
tych bydlątek parę
Panu na ofiarę.
Hej, kolęda, kolęda.

6. Kuba nieboraczek nierychło przybieżał,
spieszno ni tak ni siak wszystkiego odbieżał,
Panu nie miał co dać,
kazali mu śpiewać.
Hej, kolęda, kolęda.

7. Dobył tak wdzięcznego głosu baraniego,
aż się Józef stary przestraszył od niego;
już uciekać myśli,
ale drudzy przyśli.
Hej, kolęda, kolęda.

8. Mówi Józef stary: Nie śpiewaj tak pięknie,
bo się głosu twego Dzieciątko przelęknie;
lepiej Mu zagrajcie,
Panu chwałę dajcie.
Hej, kolęda, kolęda.

9. I tak wszyscy społem wokoło stanęli,
Panu maleńkiemu wesoło krzyknęli:
funda funda funda
tota risibunda.
Hej, kolęda, kolęda.

PODOBNE KOLĘDY