Skip to main content

Ach witajże pożądana - pieśń, tekst, wykonanie

Kolęda Ach witajże pożądana, pochodzi z XVIII wieku. Powstała najprawdopodobniej w dobie oświecenie, autor melodii i tekstu jest nieznany. Ciężko też określić co było przyczyną dla której kolęda zdobyła taką popularność.

Nie wiele kronik i śpiewników zachowało jej tekst. Przypuszcza się, że duży wpływ na popularyzację kolędy Ach witajże pożądana miała melodia pochodząca z ówczesnego okresu, mocno wyróżniająca się na tle innych polskich kolęd. Duże znaczenie w popularyzacji kolęd, nie tylko tych z doby oświecenia, miał udział duchowieństwa w rozwoju ówczesnej epoki.

Ach witajże pożądana - tekst

1. Ach witajże pożądana perło droga z nieba. 
Gdy świat cały upragniony Anielskiego chleba! 
W ciele ludzkim Bóg jest skryty 
na pokarm ludziom obfity.
Ciałem karmi, Krwią napoi, 
by człowieka w chwale Swojej
między wybranymi policzył.

2. Czyliż nie dość, Boskie Dziecię
żeś na świecie z nami,
Ale jeszcze zimno cierpisz między bydlętami!
Malusieńki Jezu w żłobie, co za wielka miłość w Tobie!
Czyliż nie są wielkie dziwy
w ciele ludzkim Bóg Prawdziwy,
Przyszedł na zbawienie człowieka?

3. O miłości niepojęta, jakżeś wielka była,
Żeś się tu z niebieskiego tronu sprowadziła,
A to do pustej szopiny,
O niesłychane nowiny,
Ach, pokorny Baraneczku,
Twój odpoczynek w żłóbeczku,
Z dalekiej podróży niebieskiej.

4. Niech Ci Jezu, będą dzięki za Twe narodzenie, 
bo przez nie zacząłeś nasze sprawować zbawienie. 
Miłość, która to sprawiła, 
iż Cię do nas sprowadziła, 
niech swą iskrą nas zapali, 
abyśmy Cię miłowali 
teraz i bez końca w wieczności.

PODOBNE PIEŚNI RELIGIJNE