Skip to main content

Anioł pasterzom mówił - pieśń, tekst, wykonanie

Kolęda Anioł pasterzom mówił, jest jedną z niewielu kolęd przełożonych na język polski. Kolęda Anioł pasterzom mówił została przetłumaczona w XVI wieku z łacińskiej pieśni Dies est laetitiae. 

W tzw. rękopisie kórnickim pochodzącym z połowy XVI wieku, zapisano jedynie tekst kolędy Anioł pasterzom mówił, bez melodii. Melodia do kolędy Anioł pasterzom mówił, pojawia się dopiero w XIX wieku w Śpiewniku kościelnym księdza Michała Marcina Mioduszewskiego wydanego w roku 1838. Kolęda Anioł pasterzom mówił, popularność zawdzięcza owemu Śpiewnikowi, który przez lata, zawierał kanon polskich pieśni religijnych w tym również kolęd.

Anioł pasterzom mówił - tekst

1. Anioł pasterzom mówił
Chrystus się wam narodził 
w Betlejem, nie bardzo podłym mieście. 
Narodził się w ubóstwie 
Pan waszego stworzenia.

2. Chcąc się dowiedzieć tego 
poselstwa wesołego, 
bieżeli do Betlejem skwapliwie. 
Znaleźli dziecię w żłobie, 
Maryję z Józefem.

3. Taki Pan chwały wielkiej, 
uniżył się Wysoki, 
pałacu kosztownego żadnego 
nie miał zbudowanego 
Pan waszego stworzenia.

4. O dziwne narodzenie, 
nigdy niewysławione ! 
Poczęła Panna Syna w czystości, 
porodziła w całości 
Panieństwa swojego.

5. Już się ono spełniło, 
co pod figurą było: 
Arona różdżka ona zielona 
stała się nam kwitnąca 
i owoc rodząca.

6. Słuchajcież Boga Ojca, 
jako wam Go zaleca: 
Ten ci jest Syn najmilszy, jedyny, 
w raju wam obiecany, 
Tego wy słuchajcie.

7. Bogu bądź cześć i chwała, 
która byś nie ustała, 
jako Ojcu, tak i Jego Synowi 
i Świętemu Duchowi, 
w Trójcy jedynemu.

PODOBNE PIEŚNI RELIGIJNE