5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)

Władysław IV urodził się 9 czerwca 1595 roku. Swoją młodość Władysław spędzał głównie w Polsce, ale brał też udział w wielu zagranicznych podróżach, między innymi do Monachium, Wiednia, Brukseli i Antwerpii.

Brał udział w kilku wyprawach na wschód, w tym także w wojnie moskiewskiej z 1610 roku. Władysław słynął ze swojej odwagi i rycerskości, co pomogło mu zyskać sporą popularność wśród szlachty.

Gdy w 1632 roku zmarł Zygmunt III, Władysław był jedynym kandydatem do objęcia tronu, a swoje poparcie dał mu zarówno papież, jak i cesarz. Elekcja ta była najspokojniejszą w całej historii Rzeczypospolitej i w zasadzie sprowadzała się do formalnego uznania Władysława IV za króla Polski. Władysław zawarł w 1635 roku w Sztumskiej Wsi rozejm ze Szwecją, co zapoczątkowało dwudziestoletni pokój na północnej granicy kraju.

Władysław IV na tronie Polski

Na wschodzie ciągle toczyły się walki z Moskwą. W 1637 roku zmarł Bogusław XIV, ostatni członek dynastii książąt zachodniopomorskich, ale po zmarłym księciu udało się przejąć tylko okręg bytowski i lęborski. Władysław, tak jak i jego ojciec, przez cały czas swojego panowania starał się utrzymywać dobre kontakty z rodziną Habsburgów, miał też nadzieję na cesarską pomoc w odzyskaniu szwedzkiego tronu. Aby cele te udało się zrealizować, Władysław ożenił się w 1637 roku z arcyksiężniczką Cecylią Renatą. Po śmierci swojej pierwszej żony Władysław zawarł małżeństwo z Ludwiką Marią Gonzagą de Nevers. Władysław dbał o stworzenie polskiej floty wojennej, która miała być wykorzystana w wojnie o tron szwedzki. W 1635 roku Władysław doprowadził do zrównania w prawach unitów oraz dyzunitów, którzy nie przystąpili do unii brzeskiej. W ostatnich latach panowania Władysława znowu pojawił się problem kozacki, a tuż przed śmiercią króla doszło do wybuchu powstania Chmielnickiego. Władysław IV zmarł 20 maja 1648 roku i został pochowany w wawelskiej katedrze.

Podobne artykuły
Henryk Walezy

Henryk Walezy był czwartym synem króla Francji Henryka II i Katarzyny Medycejskiej. Przyszedł na świat 19 września 1551 roku. Na chrzcie przyszły...

Stanisław Leszczyński

Stanisław Leszczyński urodził się w 1677 roku jako potomek jednego ze znaczniejszych rodów wielkopolskich. Jak wielu innych polskich magnatów,...

Jan Kazimierz

Jan Kazimierz urodził się 22 marca 1609 roku. Młodość przyszłego króla była dość burzliwa. Jan Kazimierz, w stopniu pułkownika wojsk cesarskich, wziął...

August III Sas

August III Sas urodził się 7 października 1696 roku w Dreźnie. Na polskim tronie zasiadł nie do końca w zgodzie z prawem. Gdy w 1733 roku zmarł...

Stanisław August Poniatowski

Stanisław August Poniatowski urodził się 17 stycznia 1732 roku w Wołczynie. Był szóstym dzieckiem Stanisława Poniatowskiego i Konstancji...