Skip to main content

Siadła pszczółka, na jabłoni - pieśń, tekst, wykonanie

 

Pieśń weselna Siadała pszczółka, na jabłoni, zaliczana jest do przyśpiewek weselnych.  Powolny charakter pieśni Siadała pszczółka, na jabłoni pozwala na spokojne "bujanie się za stołami", dzięki czemu pieśń Siadała pszczółka, na jabłoni tak chętnie włączana jest do repertuaru weselnego jako rozgrzewka.  Pomimo wolnej melodii pieśń  Siadała pszczółka, na jabłoni doczekała się kilku wersji discopolowych.

Siadła pszczółka, na jabłoni - tekst

1. Siadła pszczółka, na jabłoni i otrzepuje kwiat,
Czemu żeś mi moja miła zawiązała ten świat?

2. Jam ci światu nie wiązała, zawiązał ci go ksiądz,
jam cię tylko pokochała, tyś mnie nie musiał wziąć.

3. Jam się pięknie ubierała, pięknie nosiła się,
A tyś myślał, żem ja ładna i to uwiodło cię.

4. Murarczyku zamuruj mi, moje czarne oczy,
Żebym innych nie szukała we dnie ani w nocy.

5. Turbuje się moja mama, turbuje, turbuje,
Że dla córki nie ma wiana, czym ją wywianuje.

6. Niedaleko, jest tu cmentarz, na cmentarzu brama,
Tam mnie możesz wywianować, mamusiu kochana.

7. Dasz mi tylko cztery deski, dwa wianki wieńcowe,
Nie turbuj się moja matuś, już wiano gotowe.

PODOBNE PIEŚNI BIESIADNE