Skip to main content

Zdrowaś bądź Maryja - pieśń, tekst, wykonanie

Zdrowaś bądź Maryja to znana pieśń religijna śpiewana bardzo często w kościołach, szczególnie w maju, który jest miesiącem Maryjnym. Autor tej pieśni podobnie jak w większości pieśni religijnych jest nieznany. Również trudno określić jest datę powstania pieśni Zdrowaś bądź MaryjaPieśń ta została napisana na cześć Maryi. Słowami tej pieśni prosimy Maryje o wstawiennictwo za nami do Boga.

Zdrowaś bądź Maryja - tekst

1. Zdrowaś bądź Maryja,
Niebieska lilija, 
Panu Bogu miła,
Matko litościwa:

Tyś jest nasza ucieczka,
Najświętsza Maryja.

2. Maryja wielebna,
Ukaż drogę pewną,
Przykazania Twego, Boga wszechmocnego,
On ci wszystka nadzieja, Zbawienia naszego.

3. Łaskiś pełna Pańskiej,
Czystości anielskiej,
Pannaś nad pannami, świętaś nad świętymi
O najświętsza Maryja,
Módl się dziś za nami.

4. Pełna wszech światłości,
Wielkiej pokorności,
Bez grzechu poczęta,
Wielką sławę wzięła,
Przez Twoje narodzenie,
Wziął świat pocieszenie.

PODOBNE PIEŚNI RELIGIJNE