Skip to main content

Przyjdź Duchu Święty - pieśń, tekst, wykonanie

Pieśń Przyjdź Duchu Święty, jest jedną z najpopularniejszych pieśni Oazowych, skierowaną do Trzeciej Osoby Trójcy Świętej. Twórca pieśni Przyjdź Duchu Święty, oraz kompozytor melodii, pozostają nieznanie. Nie wiadomo też kiedy dokładnie pieśń powstała. Obecnie zakłada się, że została napisana na początku lat 80 XX wieku. Bowiem na ten okres przypada w Polsce powstanie Ruchu Odnowy w Duchu Świętym.

Przyjdź Duchu Święty - tekst

Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę. 
O to dziś błagam Cię.
Przyjdź w swojej mocy i sile. 
Radością napełnij mnie.

Przyjdź jako Mądrość do dzieci. 
Przyjdź jak ślepemu wzrok.
Przyjdź jako moc w mej słabości. 
Weź wszystko, co moje jest.

Przyjdź jako źródło pustyni. 
Mocą swą do naszych dusz. 
O niech Twa moc uzdrowienia.
Dotknie, uleczy mnie już.

Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę. 
O to dziś błagam Cię.
Przyjdź w swojej mocy i sile. 
Radością napełnij mnie.

PODOBNE PIEŚNI RELIGIJNE