Skip to main content

Matko, która nas znasz - pieśń, tekst, wykonanie

Oryginalny tytuł pieśni Matko, która nas znasz to Litania do Matki Boga i Ludzi. Pieśń Matko, która nas znasz, pojawiła się w śpiewniku Laudate Dominum: Chwalcie Pana: śpiewnik pielgrzymkowy Złotej Grupy Radomskiej, wydanym w 1986 roku. Opracowaniem śpiewnika zajął się Lech Gralak, i to jemu przypisuje się ułożenie pieśni Matko, która nas znasz, oraz opracowaniem melodii do pieśni.

Obraz: Matka Boża z Dzieciątkiem Jezus i aniołami (https://kubaradewocjonalia.pl)

Matko, która nas znasz - tekst

1. Z wszystkich niewiast wybrana,
przyjdź i drogę wskaż.
Córko ludu Bożego,
do Syna Twego nas prowadź.
Służebnico pokorna,
pokój światu daj

Ref. Matko, która nas znasz,
z dziećmi Twymi bądź,
Na drogach nam nadzieją świeć,
z Synem Twym z nami idź.

2. Królowo ognisk rodzinnych,
przyjdź i drogę wskaż.
Dziewico, wzorze prostoty,
do Syna Twego nas prowadź.
Oblubienico cieśli,
pokój światu daj

Ref. Matko, która nas znasz,
z dziećmi Twymi bądź,
Na drogach nam nadzieją świeć,
z Synem Twym z nami idź.

3. Królowo narodu naszego,
przyjdź i drogę wskaż.
Uciśnionych nadziejo,
do Syna Twego nas prowadź.
Światło łaknących prawdy,
pokój światu daj

Ref. Matko, która nas znasz,
z dziećmi Twymi bądź,
Na drogach nam nadzieją świeć,
z Synem Twym z nami idź.

4. Pociecho ludu biednego,
przyjdź i drogę wskaż.
Pani wszelkiej radości,
do Syna Twego nas prowadź.
Matko tkliwego serca,
pokój światu daj

Ref. Matko, która nas znasz,
z dziećmi Twymi bądź,
Na drogach nam nadzieją świeć,
z Synem Twym z nami idź.

5. Dziewico, Matko Chrystusa,
przyjdź i drogę wskaż.
Dziewico, Matko Kościoła,
do Syna Twego nas prowadź.
Dziewico, Matko ludzi,
pokój światu daj

Ref. Matko, która nas znasz,
z dziećmi Twymi bądź,
Na drogach nam nadzieją świeć,
z Synem Twym z nami idź.

6. Matko, przez Syna nam dana,
przyjdź i drogę wskaż.
Matko, która nas słuchasz,
do Syna Twego nas prowadź.
Ty nas zawsze rozumiesz,
pokój światu daj

Ref. Matko, która nas znasz,
z dziećmi Twymi bądź,
Na drogach nam nadzieją świeć,
z Synem Twym z nami idź.

7 .Dziewico z nami idąca,
przyjdź i drogę wskaż.
Historii świata promieniu,
do Syna Twego nas prowadź.
Pośredniczko najlepsza,
pokój światu daj

Ref. Matko, która nas znasz,
z dziećmi Twymi bądź,
Na drogach nam nadzieją świeć,
z Synem Twym z nami idź.

8. Matko ludzi bezdomnych,
przyjdź i drogę wskaż.
Matko prześladowanych,
do Syna Twego nas prowadź.
Matko ludzi wzgardzonych,
pokój światu daj

Ref. Matko, która nas znasz,
z dziećmi Twymi bądź,
Na drogach nam nadzieją świeć,
z Synem Twym z nami idź.

9. Matko ludzi cierpiących,
przyjdź i drogę wskaż.
Matko z sercem przeszytym,
do Syna Twego nas prowadź.
U stóp krzyża stojąca,
pokój światu daj

Ref. Matko, która nas znasz,
z dziećmi Twymi bądź,
Na drogach nam nadzieją świeć,
z Synem Twym z nami idź.

10. Matko płacząca nad nami,
przyjdź i drogę wskaż.
Matko przed karą chroniąca,
do Syna Twego nas prowadź.
Matko nas przyjmująca,
pokój światu daj

Ref. Matko, która nas znasz,
z dziećmi Twymi bądź,
Na drogach nam nadzieją świeć,
z Synem Twym z nami idź.

PODOBNE PIEŚNI MARYJNE