Skip to main content

Jezu w Hostii utajony - pieśń, tekst, wykonanie

Pieśń eucharystyczna Jezu w Hostii utajony prawdopodobnie pierwotnie była kolędą znaną pod tytułem Jezu w żłóbku położony. Nie ma pewnych informacji na temat autorstwa tej śpiewanej do dziś dnia pieśni, ale niektóre źródła podają znaną z pieśni do Serca Pana Jezusa siostrę zakonną Anuncjatę Natalię Ładę, której talent literacki i muzyczny zapisał się w takich utworach jak np. Nazareński, śliczny kwiecie. Pieśń jeszcze jako kolęda została zamieszczona w książeczce Dusza przy żłóbku Chrystusowym wydanej w 1884 roku w Krakowie. W sieci można spotkać także wzmiankę o tym, że autorem tekstu jest ksiądz Antoniewicz, znany z Chwalcie łąki umajone.

Autor pieśni Jezu w Hostii utajony wyraża słowami coś czego obecnie brakuje w powszechnej duchowości: szacunek do Najświętszego Sakramentu i gotowość na poświęcenia siebie dla Boga.

obraz: Amédée Varint - Chrystus chodzi po jeziorze 

Jezu w Hostii utajony - tekst

1. Jezu w Hostii utajony, daj mi Serce Twoje daj.
Tyś mi jeden ulubiony, Tyś mojego serca raj.


2. Wszędzie dobrze mi, o Panie, choćby krzyż me siły rwał,
Słodkie ziemskie me wygnanie, Byłeś mi Sam Siebie dał.


3. Wszystko, wszystko chętnie zniosę, Panie, dla miłości Twej,
Tylko błagam, tylko proszę: Ty mnie w Sercu zawsze miej


4. Niech mnie chłoszczą Twoje dłonie, lecz niech w sercu miejsce ma.
Niech tam dusza moja tonie choć byś ją opuścił sam.


5. Chociaż ręka Twa biczuje lecz gdy tuli serce Twe.
Ja boleści nic nie czuję, dobrem dla mnie wszystko złe.


6. Tylko smutno sercu memu, że tak mało kocha Cię,
chociaż miłośnie ku memu Twoje Serce schyla się.


7. Gdy się zbliży chwila zgonu, Ciałem i Krwią posil mnie.
Koło niebieskiego tronu, Drogi Jezu, posadź mnie!

PODOBNE PIEŚNI RELIGIJNE