Skip to main content

Sław języku tajemnicę - pieśń, tekst, wykonanie

Tytuł hymnu eucharystycznego Sław języku tajemnicę w oryginale brzmi Pange lingua. Pieśń tą stworzył święty Tomasz z Akwinu na polecenie papieża Urbana IV w 1264roku z okazji ustanowienia święta Bożego Ciała. Wraz z tą pieśnią powstało także 5 innych hymnów eucharystycznych m.in. śpiewana do dziś pieśń Zbliżam się w pokorze oraz Słowo najwyższe. Ostatnie 2 zwrotki są powszechnie znane wiernym, gdyż śpiewane są po adoracji Najświętszego Sakramentu „Przed tak Wielkim Sakramentem”. Całość Sław języku tajemnicę śpiewa się podczas uroczystości Bożego Ciała lub w Wielki Czwartek. Tłumaczy oryginalnej pieśni było kilku lecz współcześnie śpiewa się tłumaczenie autorstwa księdza Tadeusza Karyłowskiego.

obraz: Nikołaj Gay - Ostatnia Wieczerza

Sław języku tajemnicę - tekst

1. Sław języku tajemnicę
Ciała i najdroższej Krwi,
którą jako Łask Krynicę
wylał w czasie ziemskich dni,
Ten, co Matkę miał Dziewicę,
Król narodów godzien czci.

2. Z Panny czystej narodzony,
posłan zbawić ludzki ród,
gdy po świecie na wsze strony
ziarno słowa rzucił w lud,
wtedy cudem niezgłębionym
zamknął Swej pielgrzymki trud.

3. W noc ostatnią, przy Wieczerzy,
z tymi, których braćmi zwał,
pełniąc wszystko jak należy,
czego przepis prawny chciał,
sam Dwunastu się powierzył,
i za pokarm z Rąk Swych dał.

4. Słowem więc Wcielone Słowo
chleb zamienia w Ciało Swe,
wino Krwią jest Chrystusową,
darmo wzrok to widzieć chce.
Tylko wiara Bożą mową
pewność o tym w serca śle.

5. Przed tak wielkim Sakramentem
upadajmy wszyscy wraz,
niech przed Nowym Testamentem
starych praw ustąpi czas.
Co dla zmysłów niepojęte,
niech dopełni wiara w nas.

6. Bogu Ojcu i Synowi
hołd po wszystkie nieśmy dni.
Niech podaje wiek wiekowi
hymn triumfu, dzięki, czci,
a równemu Im Duchowi
niechaj wieczna chwała brzmi.
Amen.

PODOBNE PIEŚNI RELIGIJNE