Skip to main content

Miała baba koguta - pieśń, tekst, wykonanie

Pieśń Miała baba koguta jest popularną przyśpiewką, która nie jednokrotnie urozmaicała biesiady. Zabawa z pieśnią Miała baba koguta polegała na tworzeniu kolejnych zwrotek, i mogła trwać nawet godzinę. to też przy takiej liczbie różnych zwrotek i różnych wersji ciężko zachować całość . Pieśń Miała baba koguta na polskiej scenie pojawiała się w formie jazzowej i discopolowej.

Miała baba koguta - tekst

1. Miała baba koguta, koguta, koguta,
Wsadziła go buta, do buta: siedź!

O mój miły kogucie, kogucie
Kogucie kogucie, kogucie, kogucie
Jakże ci tam w tym bucie, w tym bucie
W tym bucie, w tym bucie jest?!

2. Miała baba indora, indora, indora,
Wsadziła go wora, do wora: siedź!

O mój miły indorze, indorze
Indorze indorze, indorze, indorze
Jakże ci tam w tym worze, w tym worze
W tym worze, w tym worze jest?!

3. Miała baba barana, barana, barana,
Wsadziła go siana, do siana: siedź!

O mój miły baranie, baranie
Baranie baranie, baranie, baranie
Jakże ci tam w tym sianie, w tym sianie
W tym sianie, w tym sianie jest?!

PODOBNE PIEŚNI LUDOWE