Skip to main content

Góralu, czy ci nie żal - pieśń, tekst, wykonanie

Pieśń Góralu, czy ci nie żal powstała na podstawie wiersza krakowskiego poety Michała Bałuckiego. Wiersz Góralu, czy ci nie żal powstał w II połowie wieku XIX, podczas odsiadki autora za rzekome "wichrzycielstwo". Domniemanym kompozytorem muzyki do pieśni Góralu, czy ci nie żal jest Antoni Rutkowski, czasem jako autor melodii wskazuje się nauczyciela Antoniego - Władysława Żeleńskiego.

Góralu, czy ci nie żal - tekst

1. Góralu, czy ci nie żal
Odchodzić od stron ojczystych,
Świerkowych lasów i hal
I tych potoków srebrzystych?

Góralu, czy ci nie żal,
Góralu, wracaj do hal!

2. A góral na góry spoziera
I łzy rękawem ociera,
Bo góry porzucić trzeba,
Dla chleba, panie dla chleba.

Góralu, czy ci nie żal,
Góralu, wracaj do hal!

3. Góralu, wróć się do hal,
W chatach zostali ojcowie,
Gdy pójdziesz od nich hen w dal
Cóż z nimi będzie, kto powie?

Góralu, czy ci nie żal,
Góralu, wracaj do hal!

4. A góral jak dziecko płacze:
Może już ich nie zobaczę;
I starych porzucić trzeba,
Dla chleba, panie, dla chleba.

Góralu, czy ci nie żal,
Góralu, wracaj do hal!

5. Góralu, żal mi cię, żal!
I poszedł z grabkami, z kosą,
I poszedł z gór swoich w dal,
W guńce starganej szedł boso.

Góralu, czy ci nie żal,
Góralu, wracaj do hal!

6. Lecz zanim liść opadł z drzew
Powraca góral do chaty,
Na ustach wesoły śpiew,
Trzos w rękach niesie bogaty.

Góralu, czy ci nie żal,
Góralu, wracaj do hal!

PODOBNE PIEŚNI LUDOWE