Chrzest Polski - 966 r.

Zaprowadzenie chrześcijaństwa R.P. 965 - obraza Jan Matejko

Chrzest Polski był procesem długotrwałym, który w 966 roku rozpoczął Mieszko I, co pozwoliło mu na włączenie się do gry politycznej w chrześcijańskiej Europie.

Nie da się ukryć, że Mieszko I zdecydował się na chrzest raczej ze względów politycznych, aniżeli duchowych. Coraz więcej państw ościennych wkraczało w orbitę kultury chrześcijańskiej. Aby więc liczyć się na arenie międzynarodowej również państwo Mieszka I, musiało zdecydować się na ten krok.  Chrzest Polski był dopełnieniem rządów Mieszka I, który zdążył już dobrze zorganizować nowo powstałe Państwo.

Chrzest Polski – skutki polityczne

Wśród przyczyny, które niejako nakłoniły Mieszka I do przyjęcia chrztu należy przede wszystkim dostrzegać elementów politycznych. Państwa zachodniej Europy wykorzystując wiarę chrześcijańską,  pod hasłem „nawracania” pragnęły poszerzać zdobycze terytorialne. Do czego idealnie nadawały się ziemie należące do pogańskich Słowian. Mieszko I widząc realne zagrożenie ze strony Cesarza Ottona I i czeskiego księcia Bolesława I Okrutnego.  Ponieważ Mieszko I nie chciał za bardzo uzależniać się od Cesarza, któremu już płacił trybut, zdecydował się na przyjęcie chrztu z rąk biskupów czeskich. Jednocześnie aby zawrzeć trwały sojusz z czeskim księciem, Mieszko I decyduje się poślubić czeską księżniczkę Dobrawę.

 

Zaprowadzenie chrześcijaństwa R.P. 965 - obraza Jan Matejko

Po przyjęciu chrztu Mieszko I umacnia swoją władzę , zarówno zewnętrznie jak i wewnętrznie. Chrześcijaństwo głosi bowiem, że władza pochodzi od Boga, dlatego nie wolno sprzeciwiać się decyzją księcia. Ślub z Dobrawą zapewnia Mieszko I sojusz z księstwem czeskim, i rozpad sojuszu czesko-wieleckiego, co pozwoliło Mieszko I na pokonanie Wichmana i zakończenie wojny z Wieletami. Ponad to Mieszko I dołączył do grona książąt chrześcijańskich znajdujących się w orbicie Cesarza Ottona I. Pozwoliło mu to na zbliżenie się z Panami saksońskimi przeciwko plemionom połabskim. Przede wszystkim jednak na niezależną władzę nad państwem Polan i zatrzymanie niemieckiej ekspansji na tereny słowiańskie. Dzięki kościołowi władza Mieszka I została utrwalona wewnętrznie. Kościół bowiem głosił, że władza królewska pochodzi od Boga i każde wystąpienie przeciwko władzy uznawano za grzech.

Chrzest Polski – skutki gospodarcze

Chrzest zapewnił państwu Mieszka I napływ nowych duchownych, którzy byli jedyną obok dworzan grupą osób wykształconych.  Duchowni jako jedynie potrafili pisać i czytać, a także znali łacinę, co było wykorzystywane w kontaktach międzynarodowych. Zapotrzebowanie na nowe kościoły i klasztory rozwinęło budownictwo i  sztukę sakralną. Dzięki znajomości uprawy roli, wykorzystania nowych narzędzi i zastosowania dwupolówki, rozwinęła się gospodarka rolna, która przez kolejne wieki będzie główną gałęzią gospodarczą Państwa Polskiego. Chrzest zapewnił Mieszkowi I nie tylko bezpieczeństwo przed ewentualną próbą nawracania, ale również umocnił jego władzę i pozwolił na rozwój intelektualny i gospodarczy plemion znad Wisły.

Żaden utwór zamieszczony w Portalu PolskaTradycja.pl (www.polskatradycja.pl) nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie, bez zgody właściciela serwisu.

Prośbę o zgodę należy kierować do Redakcji Portalu na adres redakcja(at)polskatradycja.pl. Zgoda udzielana jest w formie pisemnej lub elektronicznej.

Rozpowszechnianie utworów, po uzyskaniu zgody, możliwe jest tylko pod warunkiem podania bezpośrednio pod publikowanym utworem informacji o źródle pochodzenia (polskatradycja.pl) oraz odnośnika do strony źródłowej (link z atrybutem rel=”follow”). Niniejsza klauzula nie dotyczy użytkowników Portalu, linkujących utwory zamieszczone w Portalu w mediach społecznościowych.