Skip to main content

Dla Patronów

Witaj wśród Patronów serwisu PolskaTradycja.pl. Celem serwisu jest dotarcie do jak największej grupy użytkowników internetu. Wielu młodych ludzi wyjechało, zostało oderwanych od korzeni. Wielu z mieszkających w Polsce nie wie jak wspaniałe dziedzictwo materialne i nie materialne pozostawili nam przodkowie. W podziękowaniu za waszą pomoc przygotowaliśmy specjalny zestawy nagród. Całość uzależniona jest od przekazanej kwoty i celu jaki osiągniemy.

1. 7 zł/miesięcznieNiezależnie od osiągniętego celu.
- Twoje imię trafi na Listę Patronów serwisu PolskaTradycja.pl. Nie zapomnimy podziękować również na Facebooku.
- Zostaw nam swój adres a po roku otrzymasz od nas piękne podziękowania.

2. 12 zł/ miesięcznie - Niezależnie od osiągniętego celu.
- Do nagród z punktu 1 dodatkowo możesz, raz w miesiącu zdecydować o tym jaka pieśń, przepis czy przysłowie pojawi się w naszym serwisie. Podany materiał musi spełniać poniższe „Warunki publikacji”

3. 24 zł/ miesięcznie – cel do 2 000 zł/miesięcznie
- Do nagród z punktu 2 dodatkowo, zostaw nam swój adres a w ciągu miesiąca otrzymasz od nas piękne podziękowania.

4. 24 zł/ miesięcznie – cel powyżej 2 000 zł/miesięcznie
- Do nagród z punktu 3 dodatkowo, możesz raz w miesiącu dodać do katalogu informacje o wybranym przez Ciebie Ludowym Zespole Pieśni i Tańca.

5. 33 zł/ miesięcznie – cel do 2 000 zł/miesięcznie
- Do nagród z punktu 4 dodatkowo, możesz raz w miesiącu zaproponować artykuł z kategorii Historia i Folklor.
- Na każde święta Wielkanocy, Bożego Narodzenia i 11 listopada otrzymasz prezent-niespodziankę (wysyłka tylko na terenie Polski). Nie zapomnij wysłać do nas swojego adresu.

6. 33 zł/ miesięcznie – cel powyżej 2 000 zł/miesięcznie
- Do nagród z punktu 5 dodatkowo, możesz raz w miesiącu zaproponować artykuł do kategorii Legendy, TOP 10. 

7. 77 zł/ miesięcznie – cel do 2 000 zł/miesięcznie
- Do nagród z punktu 6 dodatkowo, co kwartał możesz liczyć na folkowy upominek nawiązujący do Polskiej Tradycji

8. 77 zł/ miesięcznie – cel powyżej 2 000 zł/miesięcznie
- Do nagród z punktu 7 dodatkowo, możesz raz w miesiącu zaproponować Kwiz na dowolny temat spełniający „Warunki publikacji”.

9. 100 zł/miesięcznie – Niezależnie od osiągniętego celu.
- Do nagród z punktu 8 dodatkowo, raz w miesiącu otrzymasz infografikę.
- Przekażemy Ci dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku.
- Zyskujesz prawo do publikowania raz w miesiącu własnego artykułu spełniającego  poniższe „Warunki publikacji”. Artykuł zostanie opatrzony twoim imieniem i nazwiskiem.


WARUNKI PUBLIKACJI

§1. Definicje

§1.1. Patron – Osoba finansowo wspierająca serwis www.polskatradycja.pl  poprzez konto założone w serwisie Patronite.pl
§1.2. Treści proponowane – artykuły, nagrania audio, nagrania video, przekazane w postaci linków, załączników, bądź tekstowych wiadomości e-mail do publikacji w serwisie.
§1.3. Serwis – określenie to dotyczy portalu znajdującego się pod adresem internetowym www.polskatradycja.pl i polskatradycja.pl, oraz każdej podstrony tego portalu.
§1.4. Administrator – Administratorem jest, właściciel portalu PolskaTradycja.pl, „RAPIK” Kamil Pytka, Niemgłowy 9, 96-214 Cielądz NIP 8351562348, REGON 101663343, zwanej dalej „Administrator”

§2. Publikacja

§2.1 Publikacji podlegają tylko Treści proponowane, które spełniają następujące warunki
- nawiązują do polskiej tradycji, polskiej historii lub polskiego folkloru
- nie wywodzą się z mniejszości narodowych zamieszkującymi terytorium RP
- nie wywodzą się z system totalitarnych ze szczególnym uwzględnieniem nazizmu i komunizmu
- nie wywodzą się z idei sprzecznych z tradycją i kulturą polską, ze szczególnym uwzględnieniem marksizmu kulturowego
- nie nawiązują do utworów związanych z popkulturą
- nie ma żadnych wątpliwości co do legalności ich użycia, bez łamania praw autorskich.

§3. Postanowienia końcowe

§3.1 Administrator Serwisu, zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji Treści proponowanych, jeżeli zajdzie podejrzenie o nie spełnieniu warunków podanych w §2.1.
§3.2 W przypadku odmowy publikacji Treści proponowanej, Administrator Serwisu, zwróci się do Patrona z prośbą o wskazanie bądź przesłanie innych materiałów.