Skip to main content

Nie rzucim, Chryste, świątyń Twych - pieśń, tekst, wykonanie

Parafraza słynnej Roty Marii Konopnickiej nazwana została Rotą Polskich Katolików. Po raz pierwszy Rota… została wykonana podczas zjazdu organizowanego przez Ligę Katolicką w 1927 roku. Autorem parafrazy jest zmarły w 1940 roku redemptorysta Aleksander Piotrowski. Był on zasłużonym poetą oraz działaczem społecznym tworzącym kółka różańcowe, posiadające charakter oświatowy, co było niezwykle ważne pod zaborami. Piotrowski był dużym propagatorem kultu polskich świętych, publikował też w kilku katolickich czasopismach, choć uznaje się że jego najważniejszym dziełem jest właśnie Nie rzucim, Chryste, świątyń Twych.

Nie rzucim, Chryste, świątyń Twych - tekst

1. Nie rzucim, Chryste, świątyń Twych,
nie damy pogrześć wiary!
Próżne zakusy duchów złych
i próżne ich zamiary.
Bronić będziemy Twoich dróg.
-Tak nam dopomóż Bóg!

2. Ze wszystkich świątyń, chat i pól,
popłynie hymn wspaniały:
Niech żyje Jezus Chrystus –
Król – w koronie wiecznej chwały.
Niech żyje Maria, zagrzmi róg.
-Tak nam dopomóż Bóg!

3. Sztandarem naszym będzie Krzyż,
co ojców wiódł do chwały,
i nas powiedzie także wzwyż,
gdzie buja Orzeł Biały.
Zwyciężym znój i stromość dróg.
-Tak nam dopomóż Bóg!

4. Oto ślubujem z ręką wzwyż,
synowie Polski, córy,
świadkiem nam Zbawca, Jego Krzyż,
Królowa z Jasnej Góry.
Ojczyźnie święty spłacim dług.
-Tak nam dopomóż Bóg!

5. Młodzieży, nową Polskę twórz,
szczęśliwą, Bogu miłą,
gdy z nami Bóg, przeciw nam któż? –
On jest największą siłą.
Nie spoczniem wpierw, aż pierzchnie wróg.
-Tak nam dopomóż Bóg!

PODOBNE PIEŚNI RELIGIJNE