Skip to main content

Abba - Ojcze - pieśń, tekst, wykonanie

Pieśń Abba – Ojcze to hymn VI Światowego Dnia Młodzieży, który miał miejsce w 1991 roku w Częstochowie. Do dziś jest to jedna z popularniejszych pieśni religijnych, najczęściej śpiewana w okresie zwykłym. Słowa pieśni zwracają uwagę na to, że Chrystus pouczył wiernych, że sam Bóg jest naszym ojcem i zachęcają do zażyłości z Ojcem w niebie. Samo słowo Abba oznacza w języku aramejskim zdrobniałą formę słowa ojciec. Słowa pieśni przypominają coś o czym na co dzień wierni zapominają – Bóg chce nas uczynić prawdziwie wolnymi. 

Autorem słów Abba Ojcze jest ojciec Jan Góra, który zlecił napisanie muzyki swojemu studentowi Jackowi Sykulskiemu.

obraz: Bóg Ojciec, malowidło w baptysterium kościoła św. Franciszka w Wiedniu

Abba - Ojcze - tekst

1. Ty wyzwoliłeś nas, Panie,
Z kajdan i samych siebie,
A Chrystus stając się bratem
Nauczył nas wołać do Ciebie:

Ref. Abba - Ojcze. /4x

2. Bo Kościół jak drzewo życia
W wieczności zapuszcza korzenie.
Przenika naszą codzienność
I pokazuje nam Ciebie.

3. Bóg hojnym dawcą jest życia,
On wyswobodził nas z śmierci.
I przygarniając do siebie
Uczynił Swoimi dziećmi.

4. Wszyscy jesteśmy braćmi,
Jesteśmy jedną rodziną.
Tej prawdy nic już nie zaćmi
I teraz jest jej godzina.

PODOBNE PIEŚNI RELIGIJNE