Skip to main content

Matko Najświętsza, do serca Twego - pieśń, tekst, wykonanie

Matko Najświętsza, do serca Twego to jedna z pieśni ku czci Matki Bożej Bolesnej. Pieśń posiada rzewną melodię i nie mniej wzruszające słowa, wyrażające błagalną prośbę do Matki Zbawiciela. Maryja nazwana jest w błagalnym zawołaniu Ucieczką grzesznych, co czyni Ją jeszcze bliższą zwykłemu człowiekowi. Określenie to funkcjonuje w Kościele Katolickim od najdawniejszych czasów; piewcą tego tytułu był święty Jan Damasceński, żyjący na przełomie VII i VIII wieku. Nie wiadomo kto ułożył słowa oraz melodię pieśni Matko Najświętsza, do serca Twego, która wraz z melodią została znaleziona w Śpiewniku kościelnym Jana Siedleckiego.

Z dzieła księdza Siedleckiego zaczerpnął polski kompozytor Henryk Mikołaj Górecki tworząc w 1985 roku cykl „Pieśni Maryjnych” przeznaczonych na chór mieszany a capella, w którym to znalazła się pieśń Matko Najświętsza, do serca Twego.

obraz: Giovanni Bellini - Pietà

Matko Najświętsza, do serca Twego - tekst

1. Matko Najświętsza, do Serca Twego,
Mieczem boleści wskroś przeszytego.
Wołamy wszyscy z jękiem ze łzami,
Ucieczko grzesznych, módl się za nami.

2. Gdzie my, o Matko, ach gdzie pójdziemy,
I gdzie ratunku szukać będziemy?
Twojego ludu nie gardź prośbami,
Ucieczko grzesznych, módl się za nami.

3. Imię Twe, Mario, litością słynie,
Tyś nam pociechą w każdej godzinie,
Gdyśmy ściśnieni bólu cierniami,
Ucieczko grzesznych, módl się za nami.

4. O Matko nasza, Matko miłości!
Niechaj doznamy Twojej litości,
Bośmy okryci grzechów ranami:
Ucieczko grzesznych, módl się za nami.

5. A gdy ostatnia łza z oka spłynie,
O Matko święta, w onej godzinie
Zamknij nam oczy Twymi rękami:
Ucieczko grzesznych, módl się za nami.

PODOBNE PIEŚNI RELIGIJNE