Skip to main content

Daj mi Jezusa - pieśń, tekst, wykonanie

Piękna pieśń ku czci Matki Najświętszej, która głównie zwraca uwagę na postać Zbawiciela. Autor pieśni już w pierwszym wersie zaczerpnął z Ewangelii wg św. Jana nazywając Maryję „o Matko moja”. Ponadto zaznacza wiernym jak są słabi bez obecności Jezusa, którego nazywa Bogiem i Królem. Pieśń można uznać również za pieśń eucharystyczną, ponieważ prośbę do Maryi o Jezusa, można zinterpretować jako prośbę  o godne przyjęcie go w sakramencie Eucharystii. Autor pieśni Daj mi Jezusa niestety pozostał anonimowy.

Daj mi Jezusa - tekst

1. Daj mi Jezusa, o Matko moja,
na krótki życia ziemskiego dzień,
bo bardzo słaba jest dusza moja
i łaknie siły, co spływa zeń.
O, daj mi daj, Jezusa daj!

2. O, złóż Go Matko, do serca mego,
co dniem i nocą wciąż o Nim śni,
Co żyć nie może bez Pana swego,
a z dala tęskne wylewa łzy.
O, daj mi daj, Jezusa daj!

3. O, daj mi, Matko Jezusa Duszę,
daj Jego Serce i Jego Krew.
On jest mym życiem, ja Go mieć muszę,
o, usłysz, Matko, miłości śpiew.
O, daj mi daj, Jezusa daj!

4. Ja Mu u świętych stóp serce złożę,
a za me grzechy gorący ból,
I kochać będę w cichej pokorze,
bo to mój Jezus, mój Bóg i Król.
O, daj mi daj, Jezusa daj!

5. A gdy, o Matko, życie przeminie,
gdy dusza przejdzie wieczności próg,
Daj mi Jezusa w niebios krainie
i mały kącik u Jego nóg.
O, daj mi daj, Jezusa daj!

PODOBNE PIEŚNI RELIGIJNE