Skip to main content

Matko niebieskiego Pana - pieśń, tekst, wykonanie

Pieśń Matko niebieskiego Pana została zawarta w Śpiewniku Kościelnym Mioduszewskiego, który został wydany w 1838 roku. Śpiewnik Siedleckiego wydawany od 1878 roku również zawiera tą pieśń, co świadczy o tym, że była chętnie śpiewana przez lud. Matko niebieskiego Pana obecna była także w innych ważnych śpiewnikach zawierających tradycyjne pieśni kościelne, jak np. „Kantyczki…” Karola Miarki, gdzie autor zawarł także pieśni przygodne.

Pieśń Matko niebieskiego Pana współcześnie może sprawiać kłopoty w interpretacji tekstu, ponieważ została napisana prawdopodobnie około XVIII wieku przez anonimowego autora. Cała pieśń wysławia Maryję jako Królową niebios i ziemi oraz wysławia Jej Niepokalane Poczęcie.

obraz: Miguel Cabrera - The Virgin of the Apocalypse

Matko niebieskiego Pana - tekst

1. Matko niebieskiego Pana,
Ślicznaś i niepokalana;
Jakie wieki, czas daleki,
Czas niemały, gdy świat cały,
Nie słyszał.

2. Wszystkie skarby co są w niebie,
Bóg wydał Panno na ciebie;
Jak bogata z słońca szata,
Z gwiazd korona upleciona,
Na głowie.

3. Miesiąc swe ogniste rogi
Skłonił pod twe święte nogi;
Gwiazdy wszystkie assystują,
Bo królowę w niebie czują,
Nad sobą.

4. Przez twą poważną przyczynę,
Niech nam Bóg odpuści winę;
Uproś pokój Panno święta,
Boś bez zmazy jest poczęta,
Maryja!

PODOBNE PIEŚNI RELIGIJNE