Skip to main content

Jasnogórska, można Pani - pieśń, tekst, wykonanie

Jasnogórska, można Pani to jedna z wielu pieśni ku czci Matki Bożej Częstochowskiej. Urszulanka Kazimiera Baranowska jest autorką tekstu, natomiast melodię skomponował ksiądz Zbigniew Piasecki, którego znamy z wielu innych popularnych pieśni nabożnych. Pieśni o tematyce Pani Jasnogórskiej są w Polsce wyrażeniem również uczuć patriotycznych ze względu na tytuł Maryi Królowej Polski, co wiąże się z tragicznymi wydarzeniami od czasów potopu szwedzkiego. O uczuciach patriotycznych autorki świadczy także druga zwrotka pieśni Jasnogórska, można Pani nawiązująca do pieśni Bogurodzica.

obraz: January Suchodolski - Obrona Częstochowy

Jasnogórska, można Pani - tekst

1. Jasnogórska można Pani, Maryjo
Święta Matko Chrystusowa, Maryjo
My Twe dzieci i poddani
W wiarę ojców zasłuchani:
Wyznajem dziś na nowo
Żeś Ty Polski jest Królową Maryjo

2. Imię Twe Bogurodzica, Maryjo
Pieśnią w dziejach naszych słynie, Maryjo
Radość niesie polskiej duszy
Grzeszne serca łaską kruszy
Budzi wiarę i nadzieję
I miłością w nas goreje, Maryjo

3. Przyjm dziękczynne nasze słowa, Maryjo
Żeś Ty Polski jest Królową, Maryjo
Wszak Twój Syn nas oddał Tobie
A nam Ciebie – w męki dobie
Panuj więc w naszej rodzinie
Niech w niej Imię Twoje słynie, Maryjo

4. Twym Królestwem Polska cała, Maryjo
Niech się stanie Syna chwałą, Maryjo
Rodzin polskich ustrzeż ducha
Bądź im mocą i otuchą
Z Jasnej Góry wejdź w poddasza
Króluj wszystkim Pani nasza, Maryjo

5. Spoza wotów i hejnałów, Maryjo
Zejdź na ziemię o łaskawa, Maryjo
Niech opieka Twoich dłoni
Przed niewiary grzechem broni
Przemień dusze, serca czyny
Miłosierdziem Swego Syna, Maryjo

6. Tyś nam tarczą i obroną, Maryjo
Z berłem władczym i koroną, Maryjo
Bóg przez Ciebie nas wysłucha
W Imię Ojca, Syna, Ducha
Prowadź Matko swoje dzieci
W wiary nowe Tysiąclecie, Maryjo

PODOBNE PIEŚNI RELIGIJNE