Skip to main content

Idę do kościoła - pieśń, tekst, wykonanie

Pieśń Idę do kościoła to żartobliwa pieśń ludowa o charakterze miłosnym. Pieśń mocno nawiązuje do tradycji kościelnych w naszym kraju, przy czym zachowuje dobry humor. Autorzy utworu są nieznani, melodię i słowa można określić jako ludowe. Idę do kościoła to fragment pieśni zaczerpniętej ze zbioru wydanego w 1880 roku we Wrocławiu pt. Pieśni Ludu Polskiego w Górnym Szląsku. Autorem zbioru jest Juliusz Roger, niemiecki lekarz i działacz społeczny. Cała pieśń o której wspomniano nosi tytuł Świéci miesiąc, świéci kole mego domu i znajduje się w śpiewniku pod numerem 276. Utwór już w czasach kiedy powstawał zbiór musiał być rozpowszechniony, ponieważ Roger określił pochodzenie pieśni jako rybnickie i lublinieckie. Poniżej zamieszczono tekst pieśni znanej w województwie łódzkim, choć bardzo podobne słowa występują również w Małopolsce, stąd też można posłuchać pieśni w wykonaniu Kapeli Czernichowskiej.

Warto zwrócić uwagę na ostatnie zwrotki Idę do kościoła, gdyż w żartobliwy sposób zawiera prawdy życiowe dotyczące ożenku.

obraz: Władysław Aleksander Malecki - Kościół i Klasztor w Kieleckim

Idę do kościoła - tekst

1. Idę do kościoła
W kościele obrazy
/Na obraz raz spojrzę
Na cię ze sto razy/ x2

2. Jużem był jużem był
Po kolana w niebie
/Jakem cię zoboczył
Skoczyłem do ciebie/x2

3. Godała mi mama
Żebym był klerykiem
/A jo za pannami
Jak kotek za mlykiem/x2

4. Żebym jo był księdzem
To bym śluby dawał
Któro ładno panna
Sobie bym zostawiał

5. Dziewczyna konała
Jeszcze się pytała
Czy na tamtym świecie
Chłopoki będziecie

6. Żeniłbym się z wdową
Być za niewolnika
Kochać trza za siebie
I za nieboszczyka

7. A wziąć sobie wdowca
To pułapka mina
Bo on bardzo często
Nieboszczkę wspomina

PODOBNE PIEŚNI LUDOWE