Skip to main content

Deszczyk pado, rosa siado - pieśń, tekst, wykonanie

Miłosna pieśń ludowa Deszczyk pado, rosa siado jest znana w całej Polsce. Adolf Dygacz zawarł ją w swoim zbiorze pieśni Śpiewnik Opolski z 1957 roku, gdzie w słowach wyraźnie widać gwarę śląską. Wersja pierwsza pieśni została zapisana przez Dygacza na podstawie wykonania śpiewaka ludowego, mieszkańca powiatu Strzelce Opolskie. Druga wersja tekstu Deszczyk pado, rosa siado znana jest w rejonie Radomia również jako pieśń miłosna, zalotna. Istnieje jeszcze wersja podobnej pieśni pochodząca z Suwalszczyzny. Pieśń Deszczyk pado, rosa siado ma ostrzegać panny na wydaniu przed niezbyt uczciwymi i wiernymi kandydatami na męża.

obraz: Adam Kazimierz Ciemniewski - Powrót z pola

Deszczyk pado, rosa siado - tekst wg Adolfa Dygacza

1. Deszczyk pado, rosa siado
Na niskiej dolinie,
Kochajżyż mnie kawalyrze
Ale nie zdradliwie

2. Ja cię dzioucho kochać będę
A nie zdradzę ciebie
Wolałbym sobie kark skręcić
Niż opuścić ciebie.

3. Hultaj wzion wyjechoł w pole
Na krzyżowo drogi
Z konia slecioł, kark se skręcił
Koń połomoł nogi

4. Przestroga to jest dla dziewcząt,
I na spamiętanie,
Żeby się zbytnie kochały
w kawalerskim stanie

5. Bo kawaler, jak kawaler
Boga się nie boi,
Tu przysięgę deklaruje,
A na zdradzie stoi.

Deszczyk pado, rosa siado - tekst z okolic Radomia

1. Deszczyk pada rosa siada
Po gęstej krzewinie
Kochaj szczerze kawalerze
Tylko nie zdradliwie.

2. Ja cię kocham, ja cię kocham
Widzi Bóg na niebie
Jak te kłosy pragną rosy
Tak ja pragnę ciebie.

3. Kłamiesz Janku, kłamiesz Janku
Bo ty z inną stałeś
A tam dalej za ogrodem
To ją całowałeś.

4. Kłamiesz Maniu, kłamiesz Maniu
Bo ja z siostrą stałem
Że ją długo nie widziałem
To ją całowałem.

5. Kłamiesz Janku, kłamiesz Janku
Widziałam oczami
Ty masz inną, ja innego
Dowidzenia z nami.

PODOBNE PIEŚNI LUDOWE