Jedna jaskółka wiosny nie czyni

Term Definition
Jedna jaskółka wiosny nie czyni

Przysłowie to najczęściej sotsuje się do zachowania ludzi. Jeżeli ktoś przez cały czas zachowywał się w określony sposób i raz swoje zachowanie zmienił, nie znaczy że zrobił to na zawsze.