Term Definition
Fortuna kołem się toczy

Przysłowie to mówi, że nasz los może w każdej chwili ulec zmianie. Okresy szczęśliwe są przeplatane nieszczęściami i odwrotnie.

Reklama

 

 

Reklama