Term Definition
A co po czyjej wielkości, jak nie ma w głowie mądrości

Przysłowie to zarówno uczy nas, że wielkość człowieka zależna jest nie od bogactw, sławy i pieniędzy, ale przede wszystkim od jego wiedzy i mądrości. Przestrzega nas też, przed rządzą władzy i sławy, która bez mądrości stanie się jałowa i bezużyteczna. W pierwszej kolejności należy dążyć do zdobycia wiedzy, a dopiero potem wykorzystać ją do osiągnięcia wyższych celów.

 

Aby do wiosny

Przysłowie to odwołuje się do dwóch pór roku - zimy i wiosny. Zima to okres kiedy świat usypia, jest szaro, mroźno i nieprzyjemnie. Wiosna to symbol nowych narodzin, natura budzi się do życia, przez co świat staje się piękniejszy. Kiedy w naszym życiu trafi się gorszy okres, problemy, smutek traktujemy tan czas jako zimę. Pragniemy aby nasze życie się zmieniło, by zaczęło dziać się lepiej, by wreszcie nastała w nim wiosna.

Apetyt rośnie w miarę jedzenia

Przysłowie to uczy nas, że im więcej posiadamy tym więcej pragniemy mieć. Pozycja, sława, pieniądze, dobra materialne a nawet używki sprawiają, że czujemy potrzebę jeszcze większego ich posiadania. Chęć zysku, bogactw i sławy nigdy nie zostanie zaspokojona. Zanim się opamiętamy i zaprzestaniemy "wyścigu szczurów", apetyt który rósł w miarę jak gromadziliśmy nasze bogactwa, może doprowadzić do sytuacji w której zranimy innych ludzi. Wszystko po to aby zaspokoić swoje pragnienia.

Atak jest najlepszą obroną

Powiedzenie to zatraciło już swoje pierwotne znaczenie, obecnie stosowane jest podczas zawodów sportowych. W sytuacji kiedy słabszy zawodnik czy drużyna zmuszani są do obrony, najskuteczniejszy w takiej sytuacji okazuje się atak z zaskoczenia. Przysłowie to uczy nas, że w sytuacji krytycznej, kiedy nie możemy znaleźć rozwiązania, najlepszym sposobem jest zaatakowanie przeciwności losu.

Baba z wozu, koniom lżej

Baba jest tu określana jako osoba niepotrzebna. Końmi i wozem zazwyczaj sterował mężczyzna. Tak więc Baba jest zbędnym obciążeniem dla koni. W interpretacji mówimy o pozbyciu się osoby zbędnej niepotrzebnej, która tylko przeszkadza i sprawia kłopoty.

Bez pracy nie ma kołaczy

Przysłowie to uczy nas, że należy ciężko pracować aby osiągnąć upragniony cel czy zwyciężyć. Praca jest środkiem do sukcesu i nie ma możliwości aby bez wysiłku udało nam się spełnić marzenia. Najlepszym przykładem prawdziwości tego powiedzenia jest życie sportowców, którzy od dziecka musieli ciężko trenować, aby w życiu dorosłym świętować sukcesy.

Biednemu zawsze wiatr w oczy

Przysłowie to uświadamia nas, że pech, przeciwności losu, trud dnia codziennego jest częścią życia. Kiedy człowiek biedny odnosi drobny sukces, który mógłby dać mu trochę radości, natychmiast pojawia się problem, niszczący całą radość z wcześniejszego osiągnięcia.

Bliższa ciału koszula, niż sukmana

Powiedzenie to odnosi się do pokrewieństwa w rodzinie. Najczęściej oznacza, że syn czy córka są ważniejsze dla rodziców niż synowa czy zięć.

Bogatemu to i byk się ocieli

W przeciwieństwie do biednego, któremu zawsze wiatr w oczy kole. Człowiek zamożny ma zawsze szczęście. Przysłowia tego używa się w sytuacji, kiedy biednemu coś się nie udaje, a człowiek bogaty jedynie pomyśli o podobnym projekcie i odnosi w nim sukces.

Być pracowitym jak pszczoła

Przysłowie to jest pewnego rodzaju komplementem. Używamy go opisując człowieka, który lubi pracować i poświęca temu wiele czasu. W ten sposób doceniamy taką osobę porównując jego wysiłki do pracowitych i pożytecznych pszczół.

Cel uświęca środki

Nie ważne jest w jaki sposób, ani jakimi środkami osiągniemy cel, który sobie założyliśmy

Co cię nie zabije, to cię wzmocni

Przysłowie to sugeruje nam, że każde wydarzenie z naszego życia, czy to pozytywne czy negatywne, ma na nas wpływ i kształtuje naszą osobowość.  Powiedzenie to błędnie utożsamiane jest z zażywaniem różnego typu używek, które negatywnie wpływają na zdrowie naszego organizmu.

Co dwie głowy, to nie jedna

Przysłowie to mówi, że dwie osoby są wstanie zdziałać więcej niż jedna. Kiedy napotykamy trudności czy to w pracach codziennych czy w pracy zarobkowej, warto aby na nasz problem spojrzał ktoś "świeżym okiem". Może się okazać, że rozwiązanie było łatwiejsze niż nam się wydawało.

Co głupi straci, tym się mądry wzbogaci

Jest to kolejne przysłowie sławiące mądrość i wiedzę. Osoby głupie nie zwracają uwagi na rzeczy ważne, uważając je za mało istotne i błahe. Natomiast osoby mądre zdają sobie sprawę z tego co w życiu jest najważniejsze. Przysłowie to nie odnosi się do bogactwa w odniesieniu do pieniędzy, ale do szczęścia, które człowiek mądry dostrzega w codziennym życiu, a którym człowiek głupi gardzi.

Co kraj to obyczaj, co rodzina to zwyczaj

Piękne przysłowie, które mówi nam, że każdy kraj i region, posiada swoją unikatową kulturę i tradycję w obrębie świata. Natomiast w każdej rodzinie znajdą się zwyczaje, pielęgnowane od pokoleń, niekiedy dziwne czy niezrozumiałe dla obcych. Przysłowie jest stosowane najczęściej kiedy zachowanie innych osób budzi w nas zdziwienie, zaskoczenie.

Co ma wisieć, nie utonie

Stare przysłowie, które pojawia się już w XVIII-wiecznych publikacjach, barokowych poetów. Przysłowie to oznacza, że rzeczy pewne (zawisłe), które zostały nam zapisane nie mogą zostać zmienione, nie znikną w toni naszego życia. Przysłowie to używane jest w kontekście negatywnych wydarzeń jakie miały miejsce w naszym życiu lub otaczającym nas świecie.

Co z oczu, to z serca

Przysłowie to stosowane jest w kontekście wydarzeń negatywnych. Używamy go w sytuacji kiedy chcemy zapomnieć o tym co widzieliśmy, lub o tym co się nam przytrafiło. Wierząc, że dzięki temu iż nie bierzmy udziały w danym wydarzeniu lub przestajemy być jego obserwatorem, szybko o tym zapomnimy i powrócimy do codzienności.

Co za dużo – to niezdrowo

Przysłowie to uczy, że pewne rzeczy są dobre, ale nie w nadmiarze. Przysłowie to jest wykorzystywane również jako ostrzeżenie w stosunku do postępowania dzieci, w ten sposób informujemy je, że nie wolno im przekraczać ustalonych granic.

Ćwiczenie czyni mistrza

Przysłowie to przypomina nam, że powtarzanie czynności, pozwali dojść nam do mistrzowskiej wprawy. Nie wolno się poddawać w razie porażki, lecz poprzez ćwiczenie umysłu, ciała i własnej woli cały czas dążyć do osiągnięcia zamierzonego celu.

Czas to pieniądz

Powiedzenie to oznacza, że każdą godzinę, której nie stracimy na leniuchowaniu, możemy zamienić na pieniądze. Powiedzenie najczęściej używane w trakcie prac polowych po porze obiadowej. Gospodarz dawał tym samym sygnał domownikom do pracy.

Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał

Przysłowie to mówi nam, że wiedza i umiejętności, które zdobywamy w czasie dzieciństwa pozostają nam na całe życie. Dlatego ważne jest aby w dzieciństwie nabrać odpowiednich cech charakteru, które ukształtują nas na resztę naszego życia.

Czuć się jak ryba w wodzie

Oznacza to, że w pewnych sytuacjach jest nam nie tylko komfortowo ale wręcz cudownie. Przysłowie to najczęściej odnosi się do różnego typu zawodów (piekarz w piekarni może czuć się jak ryba w wodzie), ale również do przyjemnych sytuacji.

Człowiek człowiekowi wilkiem

Przysłowie to pokazuje nam, że niektóre postępowanie człowieka może być niekorzystne dla innej osoby.

Daj kurze grzędę, a ona: wyżej siędę

Przysłowie to stosowane jest aby określić człowieka, który coś  w życiu otrzymał. Nie wypracował tego ale dostał i ciągle mu mało, chciałbym otrzymać/dostać jeszcze więcej.

Darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda

W czasach kiedy konie były głównym środkiem transportu i pomocą w pracy. W czasie kupna oglądano ich zęby aby określić stan zdrowia.  Ilość koni wyznaczała również zamożność właściciela. Powiedzenie to oznacza, że jeżeli otrzymamy coś w geście dobroci, nie należy narzekać ale przyjąć z pokorą i wdzięcznością.

Dla chcącego nic trudnego

Przysłowie to mówi, że osoba która jest zdeterminowana by osiągnąć sukces, może zdziałać wiele rzeczy.

Dlatego dwie uszy, jeden język dano, iżby mniej mówiono, a więcej słuchano

Przepiękne przysłowie, który uczy nas powściągliwości w mówieniu. Żyjąc w społeczeństwie powinno się wsłuchiwać w jego problemy, a nie zakrzykiwać je własnymi. Przysłowie to można interpretować na wiele sposób, np. w rodzinie słuchajmy tego co mają nam do powiedzenia rodzice(którzy mają doświadczenie i swoje przeżyli), a także dzieci, (które mimo młodego wieku) bardziej nadążają za rozpędzonym światem.

Do ludzi po naukę, do matki po koszulę

Piękne przysłowie, które pokazuje nam, że do rodzinnego domu do matki zawsze możemy wrócić. Szczególnie kiedy opuścimy dom na dłużej aby uczyć się i pracować.

Do trzech razy sztuka

Jeżeli coś nam nie wychodzi, nie należy przejmować się porażkami. Powinniśmy próbować do skutku, przyjdzie bowiem czas, że osiągniemy zamierzony cel.

Dopóty dzban wodę nosi, dopóki mu się ucho nie urwie

Przysłowie to przestrzega nas, że każdy czyn ma swoje konsekwencje w przyszłości. Jeżeli działamy nieostrożnie to może zakończyć się do nieszczęściem

Dzieci i ryby głosu nie mają

Powiedzenie, to używane jest w momencie kiedy pragnie się podkreślić, że ostatnie słowo należy do osoby dorosłej, np. rodzica lub nauczyciela. Dzieci nie mają prawa zawierać głosu w ważnych rozmowach rodziców.

Elektryka prąd nie tyka

Przysłowie to mówi nam, że najlepiej polegać na osobie, która zna się na wykonaniu pewnej pracy. I że nie grozi to nieszczęściem.

Fortuna kołem się toczy

Przysłowie to mówi, że nasz los może w każdej chwili ulec zmianie. Okresy szczęśliwe są przeplatane nieszczęściami i odwrotnie.

Gdy kota nie ma, myszy harcują

Przysłowie to mówi nam, że kiedy w danym miejscu nie ma osoby odpowiedzialnej za porządek. Inne osoby znajdujące się w tym miejscu, nie przestrzegają zasad. Powiedzenie używane jest często kiedy, rodzice wyjdą na chwilę z domu a dzieci w tym czasie narozrabiają.

Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle

Przysłowie to można rozumieć dosłownie. Najczęściej wskazywało ono na destrukcyjną moc kobiety. Jeżeli gdzieś działo się dobrze, to za sprawą kobiety sielanka ulegała zniszczeniu.

Gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą

Przysłowie to przestrzega nas, że każdy czyn ma swoje skutki.

Gdzie dwóch Polaków, tam trzy zdania

Już tak mamy, że na wszystkim się znamy i o wszystkim wiemy najlepiej. Od pogody po narody:) Dlatego kiedy dwóch Polaków coś relacjonuje lub ze sobą rozmawia możemy liczyć na więcej niż dwie wersje. Można to potraktować jako wadę, ale z drugiej strony ile razy zdarzyło nam się zmienić zdanie w pewnych kwestiach. Tak już mamy więc nie kryjmy tego, w końcu to Polska Tradycja.

Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta

Przysłowie uczy nas, że tam gdzie jest spór między dwoma osobami, tam korzysta ktoś inny. Za przykład można dać Odzyskanie Niepodległości, kiedy w czasie I WŚ sąsiedzi skoczyli sobie do gardeł Polska na tym skorzystała.

Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść

Przysłowie to uczy nas, że gdzie kilku specjalistów od jednej rzeczy tam ciągle są problemy. Dlatego w sprawach które mamy wątpliwości winniśmy radzić się jednej osoby i jej ufać.

Grosz do grosza, a będzie kokosza

Przysłowie to uczy nas, że każdy pieniądz się liczy.

Głodnemu chleb na myśli

Przysłowie to pokazuje nam, że jeżeli ktoś czegoś bardzo pragnie, to dąży do zdobycia tego za wszelką ceną. Często o tym opowiadając.

Głupich nie sieją, sami się rodzą

Przysłowie to oznacza, że człowiek rodzi się głupi, a mądrość zdobywa z wiekiem. Jeżeli ktoś nie ma ochoty na pozyskiwanie wiedzy pozostaje głupi przez całe swoje życie.

Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz

Przysłowie to oznacza, że jak ułożysz sobie życie, tak będziesz je wspominał. Przestrzega nas przed zmarnowaniem życia.

Jedna jaskółka wiosny nie czyni

Przysłowie to najczęściej sotsuje się do zachowania ludzi. Jeżeli ktoś przez cały czas zachowywał się w określony sposób i raz swoje zachowanie zmienił, nie znaczy że zrobił to na zawsze.

Jeśli wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one

Przysłowie to przestrzega nas, że wkraczając do pewnej grupy społecznej musisz przestrzegać jej zasad. Nawet jeżeli te zasady nie są zgodne z twoim sumieniem. Dlatego warto zastanowić się czy naprawdę chcemy być w takiej grupie.

Jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził

Przysłowie to pokazuje nam, że nie zależnie od tego jak będziemy się starać dogodzić każdemu z osobna to i tak jest to nie możliwe do wykonania. Zawsze znajdzie się człowiek, który ma własne potrzeby, często odmienne od potrzeb innych ludzi.

Kogut myślał o niedzieli, a w sobotę łeb ucięli

Przysłowie to przestrzega nas aby nie wybiegać myślami zbyt daleko, ponieważ nie wiemy co przyniesie nam jutro.

Kombinuje jak koń pod górę

Przysłowie to używane jest kiedy ktoś nie do końca jest szczery i próbuje wywinąć się z nie zręcznej sytuacji.

Komu w drogę, temu czas

Przysłowie to uczy, że im szybciej wykonamy jakieś zadanie, czy udamy się w podróż tym szybciej to zakończymy.

Krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje

Przysłowie to ostrzega nas przed ludźmi, którzy dużo obiecują nie mając pokrycia. Często łamią dane obietnice w zamian składając nowe.

Kruk krukowi oka nie wykole

Przysłowie to przestrzega nas, że ludzie którzy mają wspólny interes zawsze będą siebie pilnować i bronić, dlatego trzeba na takie osoby uważać i nie wdawać się interesy.

Kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada

Przysłowie to przestrzega nas, aby nie robić nikomu na na przekór, czy na złość. Ponieważ czyn ten powróci do nas ze zdwojoną siłą.

Kto pyta, nie błądzi

Przysłowie to uczy nas, że korzystając z doświadczenia i mądrości innych ludzi, nie popełnimy tych samych błędów, które mogą być złe w skutkach. Przestrzega nas, że nie tylko możemy ale również należy korzystać z tej wiedzy.

Kuć żelazo, póki gorące

Przysłowie to uczy nas, aby wykorzystywać każdą okazję, która pomoże nam osiągnąć cel.

Kłamstwo ma krótkie nogi

Przysłowie to przestrzega nas przed mówieniem nie prawdy, ponieważ prawda i tak wyjdzie na jaw, a wtedy znajdziemy się w jeszcze gorszej sytuacji.

Lepiej dmuchać na zimne niż się gorącym sparzyć

Przysłowie to przestrzega nas abyśmy zawsze byli ostrożni, ponieważ może się do dla nas źle skończyć.

Lepiej późno niż wcale

Przysłowie to mówi nam, że warto pewne rzeczy wykonać nawet z opóźnieniem.

Lepiej z mądrym zgubić niż z głupim znaleźć

Przysłowie to uczy nas że nie stracimy na interesach z mądrymi ludźmi, ale też przestrzega przed interesami z ludźmi głupimi.

Lepiej ze swoimi płakać niż z obcymi skakać

Przysłowie to mówi nam że lepsza niedola wśród bliskich niż sława u obcych. I choć wydaj się to mało sensowne, większe szczęście odczujemy kiedy będziemy wśród rodziny.

Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu

Przysłowie to uczy że lepiej mieć niewiele ale przy sobie, niż najwspanialsze rzeczy ale w marzecniach.

Mądry Polak po szkodzie

Przysłowie to przestrzega nas, przed podejmowaniem pochopnych decyzji. Szczególnie jeżeli ktoś inny ma złe doświadczeni i mówi nam o tym.

Mowa jest srebrem, a milczenie złotem

Przysłowie to mówi nam, że mądre słowa są bardzo cenne, ale umiejętność słuchania i powstrzymywania się w odopowiednim momencie jest umiejętnością cenniejszą.

Na to ma kowal kleszcze, żeby sobie rąk nie sparzyć

Przysłowie to często stosowane jest przez rodziców względem swoich dzieci. Ma na celu wytłumaczyć dzieciom, że ich powinnością jest wspomagać rodziców w pracy, szczególnie kiedy nas o to proszą.

Nadzieja matką głupich

Wbrew pozorom przysłowie to nie nazywa głupcem tego, który ufa nadziej, lecz przestrzega nas, że sama nadzieja nam nie pomoże i pewne rzeczy musimy brać we własne ręce.

Nadzieja umiera ostatnia

Przysłowie to mówi nam, że kiedy zawidą już wszystkie możliwe sposoby, i wydaje się że nie ma szans na zrealizowanie celu, czy zadania to wciąż tli się w nas nadzieja, że nie wszystko stracone.

Nie bądź w gorącej wodzie kąpany

Przysłowie to przestrzega nas przed nadgorliwością, która może być zgubna w skutkach.

Nie chwal dnia przed zachodem słońca

Przyłowie to przestrzega nas, abyśmy za wcześnie nie cieszyli się z sukcesu. Ze świętowaniem należy poczekać, do finału wydarzeń. W razie porażki nie zawiedziemy się.

Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe

Przysłowie to uczy nas, aby nie działać na szkodę innych osób. Przestrzega, że złe postępowanie w obec innej osoby może mieć również wpływ nans.

Nie od razu Kraków zbudowano

Przysłowie to uczy, że do celu należy podążać powoli, i że na wszystko przyjdzie odpowiednia pora.

Nie szata zdobi człowieka

Przysłowie to uczy nas, że nie wygląd i zamożność decyduje o tym jaki człowiek jest. Lecz jego wnętrze i to jakie ma serce. Nie należy oceniać źle ludzi tylko dlatego, że mają w życiu niepowodzenie.

Nie wszystko złoto, co się świeci

Przysłowie to przestrzega nas, że nie wszystko co wydaje nam się ważne, w istocie takie jest.

Nie wywołuj wilka z lasu

Przysłowie to przestrzega, nas abyśmy nie prowokowali sytuacji dla nas nie miłej. Takie postępowanie może być dla nas fatalne w skutkach.

Niedaleko pada jabłko od jabłoni

Przysłowie to uczy nas, że dzieci często zachowują się tak jak rodzice. Udowadnia nam, że rodzice mają ogromny wpływ na wychowanie człowieka.

Nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka

Przysłowie to przestrzega nas, że wykorzystywanie innych osób, kiedyś obróci się przeciwko nam. I tak jak my wykorzystywaliśmy, tak sami zostaniemy wykorzystani.

Od przybytku głowa nie boli

Przysłowie to uczy nas, że nadmiar pewnych rzeczy nie zawsze jest szkodliwy. Trzeba jednak umieć rozeznać się w tym co jest wartościowe a co nie.

Po burzy zawsze słońce przychodzi

Przysłowie to mówi, że po smutnym okresie musi nastać czas radości.

Polak, Węgier – dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki

Przysłowie to ma pochodzenie historyczne. Pokazuje nam, że prawdziwymi i jedynymi sojusznikami dla Polaków są Węgrzy i odwrotnie. Dlatego należy tą braterką przyjaźń podtrzymywać i pogłębiać.

Potrzeba jest matką wynalazków

Przysłowie to uczy, że człowiek jest wstanie wyjść z każdej sytuacji, wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności.

Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie

Przysłowie to przestrzega nas przed ludźmi którzy są naszymi przyjaciółmi kiedy jesteśmy im przydatni.Jednocześnie pokazuje nam, że tylko ci którzy podają nam pomocną dłoń w razie nieszczęścia, godni są nazywania przyjaciółmi.

Raz na wozie, raz pod wozem

Przysłowie to przestrzega nas, że los jest zmienny i że raz może nam się poszczęścić innym razem możemy mieć pecha.

Reguła prosta, że aż osłupia: kto się wymądrza, ten się wygłupia

Przysłowie to przestrzega przed gadulstwem, które może nas ośmieszyć i zadziałać na naszą szkodę.

Stara miłość nie rdzewieje

Przysłowie to pokazuje nam, że jeżeli dwoje ludzi jest sobie przeznaczonych, to niezależnie od przeciwności, los ich w końcu połączy.

Strach ma wielkie oczy

Przysłowie to mówi nam, że to czego się boimy jest najczęściej wyolbrzymiane przez nas samych i że pewne rzeczy nie są tak straszne jak nam się wydaje.

Szewc bez butów chodzi

Przysłowie to pokazuje nam, że osoba dbająca o innych, w podobnej sprawie zaniedbuje samego siebie.

Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni

Przysłowie to przestrzega nas, że nasza przedwczesna radość, może zakończyć się smutkiem. Uczy nas aby nie śmiać się również z cudzego nieszczęścia, ponieważ ta przykrość może spotkać również nas.

Trafiła kosa na kamień

Przysłowie to stosujemy kiedy, osoba odnosząca sukcesy, czy wykorzystująca innych trafia na osobę podobną do siebie i jej ulega.

Trafiło się ślepej kurze ziarno

Przysłowia tego używamy kiedy, kogoś spotka ogromne lecz nieoczekiwane szczęście.

Umarł król, niech żyje król

Przysłowie wywodzące się ze średniowiecza, kiedy tego samego dnia chowano starego króla i świętowano władzę jego następcy. Obecnie stosuje się w sytuacji, kiedy jedna osoba zamienia miejsce drugiej.

Wilk syty i owca cała

Przysłowie to stosujemy kiedy dochodzimy do porozumienia, w efekcie którego wszystkie strony są zadowolone.

Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej

Przysłowia tego używamy aby podkreślić radość po powrocie do domu. Zazwyczaj po dłużej nieobecności.

Wszystko dobre co się dobrze kończy

Nie zależnie od tego jak rozpocznie się nasz dzień, podróż czy zadanie które sobie założyliśmy, jeżeli zakończenie będzie szczęśliwe to można uznać że wszystko się udało.

Wymieniał stryjek siekierkę za kijek

Przysłowie to używane jest kiedy zauważymy, że jakaś osoba zrobiła niekorzystny interes.

Wyszło szydło z worka

Przyłowie to używane jest aby pokreślić, sytuacje w której prawda o pewnej osobie lub intencjach tej osoby wychodzi na jaw.

Z dużej chmury mały deszcz

Przysłowie to stosowane jest w sytuacji kiedy z wielkiej awantury wynikają małe problemy lub konsekwencje.

Żadna praca nie hańbi

Przysłowie to uczy nas, że każdy zawód jest potrzebny i nie należy się wstydzić tego co robimy.

Zapomniał wół, kiedy cielęciem był

Przysłowie to używane jest kiedy chcemy komuś przypomnieć jak zachowywał się dawniej, i że z biegiem czau zapomniał o tym jakim był człowiekiem.

Zgoda buduje, niezgoda rujnuje

Przysłowie to przestrzega nas przed wzajemnymi kłótniami, które mogą być tragiczne w skutkach. Uczy nas, że jeżeli chcemy coś osiągnąć jako zespół musimy być zgodni w swoich postanowieniach.

Ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka

Przysłowie to oznacza, że będąc cierpliwym i systematycznym dojdziemy do zamierzonego celu.

Żaden utwór zamieszczony w Portalu PolskaTradycja.pl (www.polskatradycja.pl) nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie, bez zgody właściciela serwisu.

Prośbę o zgodę należy kierować do Redakcji Portalu na adres redakcja(at)polskatradycja.pl. Zgoda udzielana jest w formie pisemnej lub elektronicznej.

Rozpowszechnianie utworów, po uzyskaniu zgody, możliwe jest tylko pod warunkiem podania bezpośrednio pod publikowanym utworem informacji o źródle pochodzenia (polskatradycja.pl) oraz odnośnika do strony źródłowej (link z atrybutem rel=”follow”). Niniejsza klauzula nie dotyczy użytkowników Portalu, linkujących utwory zamieszczone w Portalu w mediach społecznościowych.