Term Definition
Elektryka prąd nie tyka

Przysłowie to mówi nam, że najlepiej polegać na osobie, która zna się na wykonaniu pewnej pracy. I że nie grozi to nieszczęściem.

Reklama

 

 

Reklama