Skip to main content

Wstał Pan Chrystus - pieśń, tekst, wykonanie

Pieśń Wstał Pan Chrystus, anonimowego średniowiecznego autora, jest dość popularną pieśnią śpiewaną w okresie świąt Wielkiej Nocy. Wiadomo, że w oryginale nosi tytuł Surrexit Christus hodie i przypuszcza się, że pochodzi z XIV wieku. Przetłumaczono ją na język polski dwa wieki później. Po raz pierwszy z zapisem melodycznym pojawiła się w śpiewniku Mioduszewskiego z 1838 roku, a współcześnie używa się melodii zamieszczonej w wydaniu Śpiewnika kościelnego Jana Siedleckiego z 1978 roku. Teksty pieśni różnią się w zależności od śpiewnika – poniżej zamieszczono tekst pochodzący z dzieła Siedleckiego oraz  Mioduszewskiego .

obraz: Peter Paul Rubens - Zmartwychwstanie Chrystusa

Wstał Pan Chrystus - tekst

1. Wstał Pan Chrystus z martwych ninie,
alleluja, alleluja.
Uweselił lud swój mile,
alleluja, alleluja.

2. Nie żałował życia swego,
alleluja, alleluja.
Dla człowieka mizernego,
alleluja, alleluja…

3. Tego dnia wielkanocnego,
alleluja, alleluja!
Chwal każdy Syna Bożego,
alleluja, alleluja…

4. Świętą Trójcę wyznawajmy,
alleluja, alleluja!
Bogu cześć i chwałę dajmy,
alleluja, alleluja…

1. Wstał Pan Chrystus z martwych ninie, Alleluja, Alleluja.
Uweselił swój lud mile. Alleluja, Alleluja.

2. Który cierpiał dnia trzeciego, Alleluja, Alleluja.
Dla człowieka mizernego. Alleluja, Alleluja.

3. Niewiasty gdy do grobu szły, Alleluja, Alleluja.
Drogie maści z sobą niosły. Alleluja, Alleluja.

4. W bieli Anioła ujrzały, Alleluja, Alleluja.
Trwożyć sobą poczynały. Alleluja, Alleluja.

5. Niewiasty co się boicie, Alleluja, Alleluja.
Do Galilei tam idźcie. Alleluja, Alleluja.

6. Powiedzcie to Zwolennikom Alleluja, Alleluja.
Iż powstał król na wiek wieków. Alleluja, Alleluja.

7. Tego dnia Wielkanocnego, Alleluja, Alleluja.
Chwal każdy Syna bożego. Alleluja, Alleluja.

8. Świętą Trójcę wyznawajmy, Alleluja, Alleluja.
Bogu cześć i chwałę dajmy. Alleluja, Alleluja.

PODOBNE PIEŚNI RELIGIJNE