Skip to main content

Przykazanie nowe daję wam - pieśń, tekst, wykonanie

Pieśń kościelna Przykazanie nowe daję wam autorstwa profesor Zofii Jasnoty została zawarta w Śpiewniku kościelnym Jana Siedleckiego z roku 1973. Jest to pieśń przygodna chętnie wykonywana w okresie zwykłym. Autorka po raz kolejny, tak samo jak w innych swoich pieśniach, sięgnęła po słowa samego Zbawiciela (J 13, 34) które umieściła w refrenie oraz świętego Pawła (1 Kor 13) w zwrotkach. Melodia pieśni Przykazanie nowe daję wam posiada dwóch autorów: muzykę do refrenu napisała sama Zofia Jasnota, a do zwrotek ksiądz Zdzisław Bernat.

Obraz: Cosimo Rosselli Sermon on the Mount

Przykazanie nowe daję wam - tekst

Ref.: Przykazanie nowe daję wam,
Byście się wzajemnie miłowali.

1. Gdybym mówił językiem ludzi i Aniołów,
A miłości bym nie miał,
Stałbym się jak miedź brzęcząca,
Albo cymbał brzmiący.
Ref.: Przykazanie nowe daję wam...

2. Gdybym posiadał wszystką wiedzę,
I wiarę taką, iżbym góry przenosił,
Lecz miłości bym nie miał, byłbym niczym.
Ref.: Przykazanie nowe daję wam...

3. I gdybym rozdał ubogim całą swoją majętność,
A ciało swe wystawił na spalenie,
Lecz miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże.
Ref.: Przykazanie nowe daję wam...

4. Miłość jest cierpliwa, miłość jest łaskawa,
Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku.
Ref.: Przykazanie nowe daję wam...

5. Miłość nie unosi się pychą, ale jest pokorna.
Miłość nie szuka swego, gniewem się nie unosi.
Ref.: Przykazanie nowe daję wam...

6. Miłość nie pamięta złego,
Nie cieszy się z niesprawiedliwości,
Lecz współweseli się z prawdą.
Miłość wszystko znosi i przetrzyma.
Ref.: Przykazanie nowe daję wam...

7. Miłość nigdy nie ustaje,
Znika to, co jest tylko cząstkowe.
Teraz trwa wiara, nadzieja i miłość,
Z nich zaś największa jest miłość.
Ref.: Przykazanie nowe daję wam...

PODOBNE PIEŚNI RELIGIJNE