Skip to main content

Oto idzie mój Bóg - pieśń, tekst, wykonanie

Pieśń Oto idzie mój Bóg jest chętnie śpiewana podczas adwentowych rorat, a także sprawdza się podczas pielgrzymek, czy nabożeństw, w których uczestniczą duszpasterstwa młodzieżowe. Pieśń jest również popularna wśród uczestników Odnowy Wiary w Duchu Świętym. Autor słów określa Jezusa pięknymi przymiotami takimi jak król czy zbawiciel. Wyraża ogromną tęsknotę za Zbawicielem, którego wzywa z pomocą aramejskiego słowa Maranatha, które oznacza Przyjdź Panie Jezu. Twórcą słów oraz muzyki jest siostra Franciszka Godlewska należąca do  Kolonii św. Pawła w Kielcach. Siostra Godlewska jest znana również z pieśni Dotknij Panie moich oczu.

obraz: Zwiastowanie – Fresk z klasztoru w Asyżu

Oto idzie mój Bóg - tekst

Oto idzie mój Bóg.
Oto idzie mój Król.
Oto Zbawiciel mój,
a Imię jego Jezus.

Tęsknię za Tobą Panie.
Wiem, że przyjdziesz niebawem.
Z głębi serca dziś wołam, Maranatha.

PODOBNE PIEŚNI RELIGIJNE