Skip to main content

Gwiazdo śliczna, wspaniała - pieśń, tekst, wykonanie

Jedną z piękniejszych pieśni wysławiających Maryję jest pieśń Gwiazdo śliczna, wspaniała. Pieśń ta powstała na cześć Pani Częstochowskiej,  szczególnie ważnej dla narodu polskiego, który traktuje Częstochowę jako duchową stolicę Polski. W pieśni Gwiazdo śliczna, wspaniała wierni wzywają pomocy Matki Bożej uciekając się do Niej, do „pomocy jedynej”. Pieśń śpiewana jest bardzo często podczas uroczystości maryjnych oraz pielgrzymek.

Bardzo ciężko ustalić autorów pieśni. Pojawiła się w śpiewniku Jana Siedleckiego oraz w Zbiorze pieśni nabożnych wydanego w Pelplinie w 1871 roku. Z melodią została zamieszczona w drugim wydaniu Szczebli do nieba czyli zbioru pieśni z melodyjami w kościele rzymsko-katolickim od najdawniejszych czasów używanych, wydanego w 1867 roku. Autorem zbioru był Teofil Klonowski, będący nauczycielem  w seminarium nauczycielskim w Poznaniu

obraz: Matka Boża Łaskawa z konkatedry w Lubaczowie

Gwiazdo śliczna, wspaniała - tekst

1. Gwiazdo śliczna, wspaniała,
Częstochowska Maryja,
Do Ciebie się uciekamy,
O Maryja, Maryja

2. Słyszeliśmy wdzięczny głos,
Jak Maryja woła nas:
Pójdźcie do Mnie, moje dzieci,
Przyszedł czas, ach przyszedł czas.

3. Gdy ptaszęta śpiewają
Maryję wychwalają,
Słowiczkowi wdzięcznym głosem
Śpiewają, ach śpiewają.

4. I my też zgromadzeni
Pokłon dajmy Maryi
Czyste serca Bożej Matce
Darujmy, ach darujmy.

5. O przedrogi klejnocie
Maryjo na tym świecie
Kto Ciebie ma, ten się z Tobą
Raduje, ach raduje.

6. Jak szczęśliwy tron Boży,
Pannie Maryi służy;
Cherubini, Serafini
Śpiewają, ach śpiewają.

7. O Maryja, Maryja,
Tyś nam pomoc jedyna,
Dusza moja się w mym ciele
Raduje, ach raduje.

8. Ty się przyczyń za nami,
O Częstochowska Pani,
Niech się nad nami zmiłuje
Twój Synaczek kochany.

9. O Ty, Pani Anielska,
Maryjo Częstochowska
Prosimy Cię, dopomóż nam
Przyjść tam, gdzie Twój Syn mieszka.

10. O Maryja, Maryja,
Nasza pomoc jedyna,
Przyjmij to nasze śpiewanie,
O Maryja, Maryja.

11. A gdy będziem umierać,
Racz, o Pani, przy nas stać,
Ażebyśmy trafić mogli,
Z Tobą wiecznie królować.

PODOBNE PIEŚNI RELIGIJNE