Skip to main content

Jak szczęśliwa Polska cała - pieśń, tekst, wykonanie

1 kwietnia 1656 roku miały miejsce śluby lwowskie – król Jan Kazimierz po zakończeniu oblężenia Jasnej Góry ogłosił Maryję królową Korony Polski. Tytuł ten Maryi nie został nigdy odebrany, więc po dziś dzień Matka Boża jest formalnie Królową Polski. Po koronacji Matki Bożej zaczęły powstawać pieśni wysławiające Maryję, akcentujące Jej tytuł w naszym kraju. Należy do nich pieśń Jak szczęśliwa Polska cała, pieśń maryjno-patriotyczna wielbiąca Maryję i wyrażająca dumę z Jej szczególnej opieki. Pieśń jest chętnie wykonywana w miesiącu maju i październiku oraz podczas uroczystości maryjnych i pielgrzymek. Autor słów pozostał anonimowy, natomiast pieśń w obecnej formie skomponował ksiądz Leon Świerczek.

obraz: Śluby Jana Kazimierza Jan Matejko (1893) 

Jak szczęśliwa Polska cała - tekst

1. Jak szczęśliwa Polska cała
W niej Maryi kwitnie chwała
Od Bałtyku po gór szczyty
Kraj nasz płaszczem Jej okryty

Ref. Matko Boska, Królowo Polska
O Pani nasza Częstochowska

2. W Częstochowie tron swój wzniosła
Wielka, można i wyniosła
Lecz najczulsza z matek ziemi
Cierpi razem z dziećmi swemi

3. Do Twych stóp się Polska ściele
W Jasnogórskim Twym kościele
Skąd opieka na kraj płynie
Z Tobą Polska nie zaginie

4. Tam swych łask rozsiewa zdroje
Leczy duszy niepokoje
Każdy smutek i cierpienie
Znajdą u Niej ukojenie.

5. Ta Królowa ukochana
Nam od Boga Matką dana
Zawsze przyjmie i pocieszy
Zawsze na ratunek spieszy

6. Kiedy ból nam duszę zgina
Ona u stóp Boga Syna
Prośbą się za nami wstawi
Wyrwie z serca cierń, co krwawi

7. Gwiazdą lśni nam w cieniu życia
Zorzą szczęścia na błękicie
Niźli zorza promienistsza
Niż aniołów chóry czystsza

8. Nam za wszystkie skarby stanie
Jasnogórskie Jej władanie
Wszak świat cały nam zazdrości
Jej opieki i miłości

PODOBNE PIEŚNI RELIGIJNE