Skip to main content

Matko, przed Twoim obrazem - pieśń, tekst, wykonanie

Cichy, ciemny kościół w maleńkiej miejscowości w centralnej Polsce oraz drżący śpiew starszej kobiety, wykonującej Matko, przed Twoim obrazem

Lata temu we wspomnianej, anonimowej miejscowości, obok Kiedy ranne wstają zorze, pieśń była śpiewana przed każdą niedzielną poranną Mszą Świętą przez jedną z parafianek. Już w dorosłym życiu wspomnienie słów pieśni i jej wykonanie zapamiętane z dzieciństwa wywołują dreszcz wzruszenia.

Pieśń Matko przed Twoim obrazem ma też wyjątkowe znaczenie dla Polaków. Podczas ostatniej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny w 2002 roku, pieśń wybrzmiała po Mszy Świętej w Kalwarii Zebrzydowskiej. W sieci można znaleźć informację o tym, że papież życzył sobie aby wykonano tą pieśń. Była ona zatem pożegnaniem Jana Pawła II z Matką Bożą w ojczyźnie.

Matko przed Twoim obrazem jest starą pieśnią śpiewaną podczas zakończenia pielgrzymek lub peregrynacji obrazów Matki Bożej.

Obraz: MAtka Boża Nieustającej Pomocy (Kościół św Alfonsa Ligouri w Rzymie)

Matko, przed Twoim obrazem - tekst

1. Matko przed Twoim obrazem, może już ostatnim razem,
Może Cię już nie zobaczę, pozwól, niech się dziś wypłaczę.


2. Matko, ja się stąd nie ruszę, ciężki ból ściska mą duszę,
Jakże się z myślą pogodzić, od swej Matki już odchodzić.


3. Lecz muszę iść za mym losem, pożegnać Cię rzewnym głosem,
Wzniesionym przed Twym obliczem, Matko, czy mnie puścisz z niczem?


4. Czyż mi nie dasz o com prosił, Chcesz, bym smutek stąd wynosił,
Matko, czyż mam w swej potrzebie, bez pomocy iść od Ciebie?


5. Nakarm, uzdrów, Matko droga, ja Cię proszę w Imię Boga,
Niech odejdę pocieszony, Twoją łaską uzdrowiony.


6. Ja Cię żegnam, Matko droga, niech odejdzie wszelka trwoga,
Niechaj wracam do swej chatki, jak od ukochanej Matki.


7. Błogosław mnie, Matko droga, w imię Ojca, Syna, Boga,
Niechaj idę w świat daleki, zawsze z Tobą, na wiek wieki.

PODOBNE PIEŚNI RELIGIJNE