Skip to main content

Bliskie jest Królestwo Boże - pieśń, tekst, wykonanie

Pieśń Bliskie jest Królestwo Boże została znaleziona w Śpiewniku Kościelnym Jana Siedleckiego z 1878 roku. Współcześnie znana melodia została opracowana przez księdza Ireneusza Pawlaka w „Śpiewach Liturgicznych”. Tekst oparto na słowach zawartych w Ewangelii wg św. Marka.

Pieśń Bliskie jest Królestwo Boże polecana jest zarówno na okres Adwentu, gdzie wierni porównują oczekiwanie na narodziny Jezusa do paruzji, a także na Wielki Post, który powoduje refleksje na temat przemijania i śmierci. Słowa pieśni Bliskie jest Królestwo Boże przejmują serca słuchaczy, wzywają do żalu za grzechy, zwrócenia dusz do Boga. Pieśń dobitnie przypomina o roli Jezusa w Zbawieniu dusz.

Bliskie jest Królestwo Boże - tekst

Ref.: Bliskie jest Królestwo Boże,
Nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię.

1. Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej,
Ciemności.

Ref.: Bliskie jest Królestwo Boże...

2. Jeżeli chodzimy w światłości, wtedy mamy
Łączność między sobą.

Ref.: Bliskie jest Królestwo Boże...

3. Krew Jezusa, Jego Syna oczyszcza nas,
Z wszelkiego grzechu.

Ref.: Bliskie jest Królestwo Boże...

4. Jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu,
To samych siebie oszukujemy.

Ref.: Bliskie jest Królestwo Boże...

5. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy,
Bóg oczyści nas z wszelkiej nieprawości.

Ref.: Bliskie jest Królestwo Boże...

6. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył,
mamy Rzecznika wobec Ojca - Jezusa Chrystusa.

Ref.: Bliskie jest Królestwo Boże...

7. On jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy,
a także za grzechy całego świata.

Ref.: Bliskie jest Królestwo Boże...

8. Dostępujemy odpuszczenia grzechów
ze względu na Jego Imię.

PODOBNE PIEŚNI RELIGIJNE