Skip to main content

Z tej tu strony Wisły - pieśń, tekst

Z tej tu strony Wisły znana także jako Będziem mieli Polskę to pieśń anonimowego autora, który mimo wieloletniej niewoli  pragnie by kraj wrócił na mapy Europy. Autor wielokrotnie zaznacza w tekście, że Polska też mieści się w sercu każdego Polaka patrioty, który dostrzec ją może nawet w wydawałoby się zwyczajnych roślinach, podobnie jak w pieśni Polskie kwiaty. Z tej tu strony Wisły jest mało popularną pieśnią; wykonuje się ją na melodię Płynie Wisła płynie. Pieśń zamieszczono w takich zbiorach pieśni jak: Pieśni Polskie używane na Górnym Szląsku opracowanym przez J. Gallusa z 1895 roku, czy Śpiewnik Narodowy z 1917 roku, oraz Pieśni narodowe z muzyką: w setną rocznicę trzeciego rozbioru Polski wydane z 1900 roku.

obraz: Anna Wąsikiewicz - Nieszawa Drugi brzeg Wisły

Z tej tu strony Wisły - tekst

1. Z tej tu strony Wisły, jak i z tamtej strony
Ziemia nasza polska i polskie zagony


2. Ziemia nasza polska jest krwią przesiąknięta.
Kochajmy ją bracia! bo to ziemia święta.


3. Bo to ziemia święta od Boga nam dana,
I krwią naszych Ojców nieraz poświęcana.


4. W każdym ziarnku zboża i w każdej roślinie,
Taż sama krew polska, co i w żyłach płynie.


5. Tak to każden Polak w swą ziemią wcielony,
Krwią swoją i sercem jest dla jej obrony.


6. Kocha też Ojczyzną ze serca całego,
Jakże nie ma kochać, kiedy to krew jego.


7. Więc choćby sią Moskal postawił na głowie,
Będziemy miąć Polskę jak nasi Ojcowie.


8. Jak nasi Ojcowie, jak nasze Pradziady,
Będziemy mieć Polską bez kłótni, bez zwady.

PODOBNE PIEŚNI PATRIOTYCZNE