Skip to main content

Nastał nam, jest dzień wesoły

- pieśń, tekst, wykonanie

Kolęda Nastał nam, jest dzień wesoły jest pieśnią pochodzącą ze średniowiecza. Wersje kolędy jakie można dziś poznać są wersjami uwspółcześnionymi. Pierwowzorem utworu była kolęda łacińska pt. Nobis est natus hodie, pochodząca z XIII-XIV wieku. Autor pieśni jest nieznany. Tekst wraz z zapisem nutowym pojawił się po raz pierwszy w Kancjonale Walentego z Brzozowa z 1554 roku.

Kolęda Nastał nam jest dzień wesoły, ze względu na tekst, w średniowieczu mogła spełniać rolę katechetyczną, a nie tylko modlitewną.

Nastał nam, jest dzień wesoły - tekst

1. Nastał nam, jest dzień wesoły
W niem się nam z czystej Panny
Narodził Syn Boży
A przezeń się wierzącym zbawienie mnoży

2. Jemuż-to słońce i miesiąc
I gwiazdy niebieskie
Służą na czasy swe
A czyniąc rozkazanie k jego czci Boskiej

3. Chwalmyż Jego z tej miłości
W braterskiej jedności
Serdeczną wdzięcznością
Że nas raczy obdarzyć Boską szczodrością

4. Bo się nam jest ukazała
Miłość, jenż nie była
Takowa słychana,
Że dał Ojciec niebieski nam swego Syna

5. Który człowiek to gdy słychał
By Bóg pomsty niechał
Nadto by się nam dał
Samego się poniżył, sługą uczynił

6. O przedziwne darowanie
Boskie smiłowanie,
Godne dziękowania,
Chwały Bogu wzdawania, z serca śpiewania

7. Poźrzał jest Bóg na nas z nieba,
Gdy była potrzeba,
Aby nas miał w niebie,
Uczesniki, uczynił samego siebie

8. Widząc ludskie przegrzeszenie,
Trudne zawiedzenie,
Idąc w zatracenie
A od sławy niebieskiej oddalenie

9. Z czego to żadna ludska moc
Ani która pomoc
Prze człowieczą niemoc,
Która na wszystki przyszła przez djablą chytrość

10. Nie mogła grzesznych ratować
Ani z nędze wyrwać,
Jedno Bóg ma w swej mocy,
Widząc nasze niemocy, spomógł z dobroci.

PODOBNE KOLĘDY