Skip to main content

Bóg się z Panny narodził – pieśń, tekst, wykonanie

Kolęda Bóg się z Panny narodził pochodzi prawdopodobnie z XVII wieku z rejonów Podola. Utwór zapisano w „Śpiewniczku…” autorstwa księdza Jana Siedleckiego oraz w zbiorze księdza Mioduszewskiego. Obydwie publikacje nie podają autora słów i melodii kolędy. Kolęda Bóg się z Panny narodził ma charakter pieśni pochwalnej. Jest to radosna kolęda zaliczana do najpiękniejszych oraz najchętniej śpiewanych kolęd polskich.

Bóg się z Panny narodził – tekst

1. Bóg się z Panny narodził,
By ludzi oswobodził;

Ref. Tego dnia wesołego...

2. Rozkwitnęła się lilia,
Nieskażona Maryja.

Ref. Tego dnia wesołego...

3. Porodziła nam Syna,
O, wesoła nowina!

Ref. Tego dnia wesołego...

4. Aniołowie śpiewają.
Bogu chwałę oddają.

Ref. Tego dnia wesołego...

5. Pasterze w nocnej dobie
Witają Go we żłobie

Ref. Tego dnia wesołego...

6. Trzej Królowie z darami
Śpieszą i z pokłonami

Ref. Tego dnia wesołego...

7. O ludu chrześcijański
Śpiewaj chwałę w dzień Pański

Ref. Tego dnia wesołego...

PODOBNE KOLĘDY