Skip to main content

Chrystus się nam narodził - pieśń, tekst, wykonanie

Kolęda Chrystus się nam narodził powstała prawdopodobnie w XV wieku. Podobnie jak innym utworom tego typu nie można ustalić autora tekstu oraz melodii. Kolęda Chrystus się nam narodził jest prostą, lecz zarazem wzniosłą pieśnią o charakterze modlitewnym. Jan z Przeworska stworzył w 1435 roku Kancjonał, który zawierał pieśni religijne zapisane w języku polskim. W owym Kancjonale po raz pierwszy pojawiła się kolęda Chrystus się nam narodził. Utwór ten mimo, iż przetrwał do czasów współczesnych, jest rzadko wykonywany i stanowi pieśń prawie zupełnie zapomnianą.

obraz: Herrad of Landsberg – narodzenie Chrystusa

Chrystus się nam narodził - tekst

1. Chrystus się nam narodził,
Jenż dawno powieszczon był,
W Betleem żydowskiem mieście,
Z Panny Maryi czyście.
Hallelujah.

2. Gdy pasterze w nocy paśli,
Stanął przy nich anjoł spasny,
Ktorzy widząc jasność boską
Bali się bojaźnią ciężką.
Hallelujah.

3. Rzekł im anjoł: Nie bojcie się,
Ale owszem weselcie się,
Narodził sie zbawiciel wam,
Ktory rzeczon Chrystus Pan.
Hallelujah.

4. Teraz wszyscy śpiewajmy
A Panu Chrystowi dziękujmy,
Bo mu przysłusza śpiewać z anjoły w radości:
Chwała tobie na wysokości!
Hallelujah.

 

PODOBNE KOLĘDY