Skip to main content

Rapsod o pułkowniku Lisie-Kuli - pieśń, tekst, wykonanie

Powstała w 1919 roku pieśń Rapsod o pułkowniku Lisie-Kuli opłakuje oficera Leopolda Lisa-Kulę (ur. 11.11. 1896 w Kosinie, zm. 7. 03. 1919 w Torczynie). Oficer poległ w tymże roku na Wołyniu podczas walk z ludnością ukraińską, w czasie wojny sowiecko-ukraińskiej przeciwko Rzeczpospolitej. Lis-Kula pomimo młodego wieku był jednym z najbardziej cenionych oficerów legionowych. Jego pogrzeb w Rzeszowie był wielką manifestacją, a sam Józef Piłsudski złożył wieniec z szarfą z napisem „Memu najdzielniejszemu chłopcu – Józef Piłsudski”. Autorem pieśni był Adam Kowalski będący twórcą wielu pieśni patriotycznych.

Rapsod o pułkowniku Lisie-Kuli - tekst

1. Gdy ruszył na wojenkę,
Miał siedemnaście lat,
A serce gorejące,
A lica miał jak kwiat

2. Chłopięcą jeszcze duszę
I wątłe ramię miał,
Gdy w krwawej zawierusze
Szedł szukać mąk i chwał.

3. Lecz śmiał się śmierci w oczy,
A z trudów wszystkich kpił,
Parł naprzód, jak huragan,
I bił, i bił, i bił.

4. A chłopcy z nim na boje
Szli z pieśnią, jak na bal,
Bo z dzielnym Komendantem
I na śmierć – iść nie żal

5. Nie trwożył się moskiewskich
Bagnetów, lanc ni dział,
Docierał zawsze z wiarą
Tam, dokąd dotrzeć chciał.

6. Gdy szedł zaś w bój ostatni,
Miał lat dwadzieścia dwa –
A sławę bohatera,
A moc i dumę lwa.

7. Świsnęła mała kula
I grób wyryła mu,
Bohaterowi łoże –
Posłanie wieczne lwu.

8. Rycerski pędził żywot,
Rycerski znalazł zgon;
Armaty mu dzwoniły,
A nie żałobny dzwon.

9. Chorągwie się skłoniły
Nad grobem, na czci znak,
A stara brać żołnierska,
Jak dzieci, łkała tak.

10. Sam nawet Wódz Naczelny
Łzy w dobrych oczach miał,
Ukochanemu chłopcu
Na trumnę order dał.

11. A wiecie wy, żołnierze,
Kto miał tak piękny zgon,
Kto tak Ojczyźnie służył –
Czy wiecie, kto był On?

12. Otwórzcie złotą księgę,
Gdzie bohaterów spis,
Na czele w niej widnieje:
Pułkownik Kula-Lis.

PODOBNE PIEŚNI WOJSKOWE