Skip to main content

Miał król stary córki dwie - pieśń, tekst, wykonanie

Miał król stary córki dwie to mało znana pieśń żołnierska pochodząca prawdopodobnie jeszcze z XVII wieku. Jak stara jest pieśń wiadomo z dzieła etnografa Zygmunta Glogera Starodawne dumy i pieśni z 1877 roku, a przede wszystkim z kontekstu historycznego – wspomniana jest wojna z Turkami, prawdopodobnie z lat 1672-1676 oraz oddziały husarii. Młodsza córka starego króla wykazuje się odwagą i sercem do walki jako husarz.

obraz: Władysław Szerner - Husarze

Miał król stary córki dwie - tekst

1. Miał król stary córki dwie x2
Słał na wojnę obydwie x2

2. Idź ty córko najstarsza
Tyś do wojska najlepsza.

3. Ja tatulu nie pójdę,
Ja wojować nie będę,

4. Jam jest serca miękkiego,
Nie zabiję nikogo.

5. Idź ty córko najmłodsza,
Tyś na wojnę najgorsza,

6. Ja tatulu ja pójdę
Ja wojować tam będę.

7. Jam jest serca twardego,
Ja zabiję każdego,

8. Jak jej włosy ścinali
Ojciec, matka płakali.

9. Jak jej mundur wdziewali,
Wszystkie panny płakały,

10. Jak na wojnę ruszyła,
Trzysta ludzi zabiła.

11. Sam się Turek dziwował,
Co ten husarz zwojował,

12. To nie husarz — husarka,
To królewska córka.

PODOBNE PIEŚNI WOJSKOWE