Skip to main content

Łączko zielona - pieśń, tekst, wykonanie

Łączko zielona to pieśń wojskowa niewiadomego autorstwa. Posiada motywy ludowe, a jej narrator  współcześnie byłby określony jako rolnik, który martwi się co stanie się z jego dobytkiem, podczas jego służby w wojsku. Z lektury Piosenek Leguna Tułacza wiadomo, że Łączko zielona powstała jeszcze przed I Wojną Światową w pułkach austriackich, w których służyli Polacy. Wiadomo również, że była bardzo popularna i lubiana przez polskich żołnierzy. Obecnie zamieszczono ją w Pieśniach dla dzieci i młodzieży ze zbiorów Adolfa Dygacza z 2011 roku.

obraz: Jerzy Kossak - Ułan z koniem przy ognisku

Łączko zielona - tekst

1. Łączko, łączko, łączko zielona! x2
Któż cię łączko będzie kosił,
Jak ja będą szablę nosił ?
Łączko, łączko, łączko zielona !

2. Pole, pole, pole szerokie! x2
Któż cię pole będzie orał,
Jak się będę z Mochem porał ?
Pole, pole, pole szerokie!

3. Fajo, fajo porcelanowa! x2
Któż cię fajo będzie kurzył,
Jak ja będę w wojsku służył ?
Fajo, fajo porcelanowa !

4. Wódko, wódko, wódko czerwona! x2
Któż cię wódko będzie pijał,
Jak ja będę Mochów bijał?
Wódko, wódko, wódko czerwona!

5. Maryś, Maryś, Maryś kochana! x2
Któż cię Maryś będzie kochał,
Jak ja będę w wojsku szlochał?
Maryś, Maryś, Maryś kochana?

6. Koniu, koniu, koniku siwy! x2
Któż cię koniu będzie pasał,
Jak ja będę w bojach hasał ?
Koniu, koniu, koniku siwy !

7. Krówki, krówki, krówki łaciate! x2
Któż wam krówki poda trawy,
Gdy ja na bój pójdę krwawy ?
Krówki, krówki, krówki łaciate.

8. Żono, żono, żono kochana x2
Któż pocieszał Ciebie będzie,
Gdy mnie już ustawią w rzędzie ?
Żono, żono, żono kochana!

PODOBNE PIEŚNI WOJSKOWE