Skip to main content

Hymn strzelecki - pieśń, tekst, wykonanie

Hymn strzelecki to bardzo popularna pieśń wojskowa pochodząca jeszcze z czasów Powstania Styczniowego z 1863 roku. Wg Bolesława Szula autora Piosenek Leguna Tułacza „Hymn…” był znany i śpiewany wszędzie. Naprzód drużyno strzelecka była utworem towarzyszącym zesłańcom na Syberię po upadku powstania.  Hymn Strzelecki  była najpierw pieśnią wiązaną z Polskimi Drużynami Strzeleckimi – organizacją założoną na terenie zaboru austriackiego, potem stał się hymnem ruchu strzeleckiego w Galicji, a po odzyskaniu niepodległości Związku Strzeleckiego. Niewiadomą jest kto jest autorem utworu, natomiast słowa zaadaptowano do rosyjskiego marszu żałobnego Śpijcie orły bojowe.

obraz: Aleksander Sochaczewski - Pochód katorżników

Hymn strzelecki - tekst

1. Naprzód drużyno strzelecka
Sztandar do góry swój wznieś!
Żadna nas siła zdradziecka
Zniszczyć nie zdoła, ni — zgnieść.

Ref. Czy umrzeć nam przyjdzie na polu,
Czy w tajgach Sybiru nam gnić —
Z trudu naszego i znoju
Polska powstanie by żyć.

2. Nic nie powstrzyma rycerzy
Ofiarnych na mękę i trud —
Za naszem hasłem pobieży
Do walki o wolność i lud.

Ref. Czy umrzeć nam przyjdzie…

3. Żadna nas siła zdradziecka
Zniszczyć nie zdoła, nie zgnieść,
Naprzód drużyno strzelecka —
Sztandar do góry swój wznieś!

Ref. Czy umrzeć nam przyjdzie...

PODOBNE PIEŚNI WOJSKOWE