Skip to main content

Słoneczko na zachodzie - pieśń, tekst, wykonanie

Pieśń Słoneczko na zachodzie obecnie zaliczana do pieśni biesiadnych zawarta została w śpiewniku „Piosenki leguna tułacza” autorstwa Bogusława Szula. Śpiewnik jest wyjątkowy, Szul, będąc legionistą, spisywał utwory tak jak je zapamiętał, co niektóre skrócił, inne modyfikował o ile pamięć go zawiodła. W zbiorze zawarte jest również wiele melodii. Należy także zaznaczyć, że Bogusław Szul nie tylko zbierał pieśni, lecz sam je tworzył, m.in. napisał pieśń Hej, hej ułani. Autor zbioru na temat pieśni Słoneczko na zachodzie zawarł informacje o tym, że jest to dawna piosenka ludowa krakowska, której pierwsza zwrotka pochodzi z czasów sprzed I wojny światowej. Reszta zwrotek powstała już w trakcie wojny, gdzie synowie rzemieślników musieli się pożegnać z dotychczas  wykonywanymi zajęciami na rzecz poboru do wojska.

obraz: Jerzy Kossak - Zaloty przy studni 

Słoneczko na zachodzie - tekst

1. Słoneczko na zachodzie,
dziewczyno odprowadź mnie
Odprowadź mnie za las,
daj buzi jeszcze raz
i tak się rozejdziemy. x2

2. I jak się rozchodzili,
oboje smutni byli,
Razem do jednego,
fartuszka białego swe oczka wycierali. x2

3. Ja jestem syn kowala i do wojska iść muszę
Kowadło i kleszcze,
i to ładne dziewczę ja pozostawić muszę. x2

4. Ja jestem syn rolnika i do wojska iść muszę
Oranie i sianie,
i z dziewczyną spanie ja pozostawić muszę. x2

5. Ja jestem syn rzeźnika i do wojska iść muszę
Kiełbasy i szynki,
i ładne dziewczynki ja pozostawić muszę. x2

6. Ja jestem syn pisarza i do wojska iść muszę
Długopis, papiery,
z dziewczyną spacery ja pozostawić muszę. x2

7. Ja jestem synem tkacza i do wojska iść muszę
Chodniki, dywany
i te ładne panny ja pozostawić muszę. x2

8. Jestem syn organisty i do wojska iść muszę
Kościółek, organy
mój Boże kochany ja pozostawić muszę! x2

9. Gdy chłopcy umierali, to jeszcze się pytali,
czy na tamtym świecie,
czy na tamtym świecie wy dziewczyny będziecie. x2

PODOBNE PIEŚNI BIESIADNE